MEME SAĞLIĞI MERKEZİ


Meme Hastalıkları ve Kanser Cerrahisi Merkezimizde tüm meme hastalıklarının ve kanserinin tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir.

 

 

Detaylandıracak olursak;

 

 

  • ·   “Meme Sağlığı Check Up Programı” kapsamında 40 yaş altı ve üstü kadınlarımızın yaşlarına uygun meme görüntülemeleri ve      muayeneleri
  • ·    Meme ağrısı takipleri
  • ·    Emzirme dönemi gelişebilen meme enfeksiyonlarının (mastit, meme absesi) tanı, takip ve tedavileri
  • ·    Meme başı akıntılarının tanı, takip ve tedavileri
  • ·    Meme kitlelerinin tanı, takip ve tedavileri
  • ·    Meme kanseri tanı ve tedavisi

 


Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir, her sekiz kadından biri hayatının bir aşamasında maalesef bu hastalıkla yüzleşmektedir. Bu nedenle erken tanının önemi hep vurgulanmaktadır. Bu noktada 20 yaşından itibaren kişinin kendi kendini kontrol etmesi ve ailevi ve kişisel risk faktörlerine göre başlangıç yaşı ve görüntüleme teknikleri değişmekle beraber genellikle 40 yaşından itibaren her yıl mammografi, meme USG ve klinik muayene gündeme gelmektedir.

 


Meme kanseri tanısı ve tedavisi multidisipliner yaklaşımla yapılmalıdır. Genel Cerrahi, Radyoloji, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp, Patoloji ve Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Birimlerinin ortak çalışmasını gerektirir. Hastanemizde bu hizmet, her hafta yapılan “Tümör Konseyi”nde hastaların tüm birimlerin katılımı ile tartışılması ve alınan kararlar doğrultusunda verilmesi ile sağlanmaktadır. 

 


Meme kanserinin erken evre tanısında ilk tedavi seçeneği cerrahi yaklaşımdır.Erken evre meme kanserlerinde memeye radyasyon verebileceğimiz durumlarda herhangi bir engel yoksa standart tedavi “meme koruyucu cerrahi” seçeneğidir. Bu cerrahi yöntemde tümörlü doku güvenli cerrahi sınır ile çıkarılır. Koltuk altı lenf nodu mavi boya ve/veya radyoaktif madde ile işaretlenerek çıkarılır, ameliyat esnasında patolog tarafından yapılan incelemede çıkarılan bu lenf nodunda tümörlü hücre görülür ise koltuk altı tamamen temizlenir. Bu cerrahi girişimin patolojik incelemesi sonucunda hastalığın asıl evresi belirlenerek ek tedavi gereklilikleri (kemoterapi, ışın tedavisi, hormon tedavisi) saptanır.

 


Memenin korunamadığı durumlarda ise memenin tamamen alınması (mastektomi) gerekebilir.Günümüzde standart mastektominin yanısıra uygun hastalarda “deri koruyucu” ve “meme başı koruyucu mastektomi”ler de yapılabilmektedir. Bu ameliyatların ardından Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi tarafından eş zamanlı ya da farklı zamanlarda düzeltici ameliyatlar mümkün olmaktadır. 

Hızlı Randevu