Emsey Hospital Radyasyon Onkolojisi Merkezi

18 Ağustos 2019

Radyasyon Onkolojisi

 

Radyoterapi vücudunuzda bulunan tümörü veya bazen onun yarattığı olumsuz etkileri yok etmek amacıyla tümörlü bölgeye radyasyon uygulanmasıdır. Bu nedenle halk arasında “radyasyon tedavisi” ve ya “ışın tedavisi” olarak da adlandırılır. Radyoterapide kullanılan ışınlar, tedavi edilen bölgedeki kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak ya da o hücreleri öldürmek amacıyla kullanılır. Radyoterapi kanser tedavisinde sık kullanılan bir uygulamadır. Öyle ki, kanser hastalarının yüzde 60-80’inde kanser tanısı konduktan sonra en az bir kere radyoterapi ihtiyacı oluşabilir.

Kanser hastaların hepsine radyoterapi uygulanır mı

Radyoterapi Tedavi Şekil Nasıl Belirlenir?

Tedavilerin şeklini etkileyen pek çok faktör bulunuyor. Bunların başında; hastanın yaşı, genel sağlık durumu, teşhis edilen kanserin türü, yaygınlığı, yerleşim yeri geliyor. Tedavi kararları, birçok farklı branştan uzman doktorun hastayı birlikte görüp değerlendirmeleri (Multidisiplinler yaklaşımı) sonucu alınıyor. Her hasta için ayrı bir tanı ve tedavi süreci planlanıyor ve uygulanıyor. Çünkü kişiler aynı tip kanser hastası bile olsalar, her hastanın tedavisi, kendi koşullarına göre değerlendirilm

Radyoterapi vücudu nasıl etkiler, hangi hastalara uygulanır.

Radyasyon Onkolojisi Ekibi Kimlerden Oluşuyor?

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı: Vücudun hangi bölgesine, ne kadar radyoterapi değişikliklere bağlı olarak gerekli tedavi değişimi, hastanın yaşadığı yan etkilerin değerlendirilmesi ve tedavisinden sorumludur.

Radyasyon Fizikçisi: Radyoterapinin tedavi planlaması, kalitesi ve cihazlarla ilgili teknik destek ve bakım sürecinin koordinasyonu ile güvenliğinden sorumludur. Tedavi planı ve uygulamasında radyasyon onkolojisi uzmanı ile birlikte çalışır.

Radyoterapi Teknikerleri: Radyoterapi cihazlarını kullanmak üzere eğitim almış kişilerdir. Tedavi sırasında odada hasta ile birlikte bulunmazlar, ancak kumanda odasında bulunan ekran aracılığıyla; hasta ile kesintisiz iletişim halindedirler. Hastanın doğru pozisyonunun sağlanması, cihazın çalıştırılması ve tedavi esnasında değerlendirme filmlerinin çekilmesinden sorumludurlar.

Onkoloji Hemşiresi: Hastanın tedavisi ve takibi süresince radyasyon onkoloğu ile birlikte hastanın en yakınında bulunan ekip üyesidir. Radyoterapinin yan etkileri, hastanın yapması ve yapmaması gerekenler gibi konularda hekim ile hasta arasında köprü görevi yaparlar.

Radyoterapi nasıl ve haftada kaç gün uygulanır.

Radyoterapi nasıl uygulanır ?

Radyoterapi bir ekip işi ve bir süreç gerektiriyor.Radyoterapi planlaması için hastaya bir tomografi çekimi gerekiyor.Tomografi çekilirken hasta düz bir masaya alınır rahat bir pozisyonda hedeflediğimiz bölgeyi içerecek şekilde çekim yapılır.Çekilen tomografide sanal ortamda hedef organ ve ona komşu olan organlar her kesitte tanımlanır. Ve ne kadar doz verileceği, bu doz verilirken sağlam organların ne kadar doz alacağı ve riskleri hesaplanarak hasta için uygun planlama yapılır. Daha sonra radyoterapinin ilk günü hasta tedavi masasında aynı pozisyonda yatırılarak hazırlanan radyoterapi planı hasta üstünde uygulanır.bu aşamada hasta üstünde uygulanan tedavinin plana uygunluğu bilgisayar ortamında muhakkak doğrulanarak her seans tamamlanır.Radyoterapihaftaçi beş gün hafta sonu ise tedaviye ara verilerek uygulanır.Tedavi alanlarını doğrulamak 10-15 dk asıl tedavi 3-5 dksürer.radyoterapi uygulama esnasında röntgen çekimi gibi hasta herhangibir  ağrı duymaz ayrıca tedavi sırasında teknisyenler tarafından kamera ile farklı açılardan hasta izlenir.

Radyoterapinin zararları nelerdir

Sıkça Sorulan Sorular

 

  • Radyoterapi Vücudu Nasıl Etkiler?

         Radyoterapi yüksek enerjili X ışınlarını kullanarak kanser hücrelerinin çekirdeğini parçalayan ve ölümüne neden olan bir tedavi yöntemidir.

 

  • Radyoterapinin Yararları Nelerdir?

         Radyoterapi sistemik (tüm vücudu etkileyen) bir tedavi olmadığından diğer onkolojik tedavilerden farklı olarak daha az yan etkiyle, hasta konforu sağlayarak kanserli hücreleri yok eden başarılı bir tedavi yöntemidir. 

 

  •  Radyoterapinin Zararları ve Etkileri Var Mıdır?

         Radyoterapinin etkileri ve yan etkileri tamamen bölgeseldir. Vücudun tedavi bölgesine göre değişir. Örnek verecek olursak, baş boyun bölgesine tedavi uygulanırken olası yan etkiler (ağız içi yaraları, yutkunma güçlüğü, ağız kuruluğu vs.) ,meme bölgesine uygulanan tedavilerdeki yan etkiler (ciltde kızarıklık, ağrı, halsizlik vs.) farklıdır.

 

  •  Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

         Radyoterapi tüm yaş grubundaki hastalara ve organlara uygulanabilir. Dünyada en sık görülen kanser tipleri sebebiyle kliniğimize başvuran hastalar şu şekilde sıralanabilir. (Meme, Akciğer, Prostat, Kadın genital organı, Mide, Kalın bağırsak (kolorektal) Beyin, Kas iskelet sistemi kanserleri vs.)

 

       Onkolojik tedavi sürecinde Radyoterapi seansı alacak olan hastalar, Uluslarası kanser beslenme klavuzlarına uygun şekilde hemşiremiz tarafından hazırlanan beslenme programlarıyla beslenmelerini şekillendirirler. Hastaların günde en az 30 dakika yürüyüş yapması tedavi sürecinin daha sağlıklı şekilde geçirilmesini sağlar.

 

İkinci Görüş AlınEkleme Tarihi: 18.08.2019
Güncelleme Tarihi: 18.08.2019
Yukarı