Çevre Politikası

  • Emsey Hospital, misyonu ve vizyonu doğrultusunda kaliteli hizmet anlayışıyla çalışırken; çevreye saygılı, duyarlı ve sorumluluğun farkında olarak görevlerini yerine getirmektedir.
  • Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymakla beraber, uluslararası kalite akreditasyon standardı içindeki çevre ile ilgili tüm gerekleri yerine getirir.
  • Öncelikli faaliyet sonucu oluşan atıkları tespit edip, atıkların hasta ve çalışan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde uzaklaştırılması için atık yönetim planı oluşturulur.
  • Bu plan doğrultusunda atıklar minimize edilmeye çalışılıp, geri kazanılabilenler ayrılır.
  • Geri kazanılamayan atıkları kanun ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf için ilgili kurumlara teslim edilir.
  • Hastanemizde Sıfır Atık Projesi kapsamında altyapımızı oluşturarak Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğünden Sıfır Atık Belgelerimizi almış bulunmaktayız. Sıfır Atık Projesi’nin etkin bir şekilde uygulanması ile kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını, atık oluşumunun engellenmesini veya azaltılmasını, atığın ortaya çıkması durumunda ise kaynağında ayrıştırılarak toplanması ve geri kazanılmasını sağlanır.
  • Bu doğrultuda; doğa dostu olarak planlanan hastanede, su arıtma sistemi sayesinde temiz ve atık sular ayrıştırılarak bahçe sulamalarında kullanılır.
  • Çevre sorumluluğunu kurumumuzda oluşturmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluklarına göre eğitimlere tabi tutulurlar.


Ekleme Tarihi: 8.01.2018
Güncelleme Tarihi: 8.01.2018
Facebook icon Twitter icon Linkedin icon Whatsapp icon
Yukarı