Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Uzmanları, 6 yıl Tıp Fakültesi eğitimlerinin ardından 4 yıl Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı ve 3 yıl da Çocuk İmmünolojisi ve Alerji hastalıkları bölümünde ihtisas yaparlar. Bu eğitimlerinden sonra 0-18 yaş aralığındaki çocukların immünolojik (bağışıklık) sistemi ve alerjik hastalıkları ile ilgilenir. 

 

İlgilenilen Hastalıklar;

            •          Alerjik Nezle

            •          Göz Alerjileri

            •          Astım

            •          Atopik Dermatit (Egzema)

            •          Besin Alerjisi

            •          İlaç Alerjisi

            •          Anaflaksi

            •          Herediter Anjioödem

            •          İmmün Yetmezlikler

 

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bölümünde yapılan işlemler hastanın şikayetlerine bağlı olarak Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı tarafından alınan ayrıntılı öyküden sonra fizik muayene yapılır. Gerekli görüldüğünde laboratuvar testlerine ve radyolojik görüntüleme yöntemlerine başvurulur. En sık yapılan testler;

 

            •          Alerji Deri Testi (Prick Test)

            •          Deri İçi Test (İntradermal Test)

            •          Kanda Alerji Testi (Spesifik IgE Testi)

            •          Solunum Fonksiyon Testi (Spirometri)

 

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bölümünde Yapılan Tedaviler

 

            •          Hastalıktan Korunma Yöntemleri

            •          İlaç Tedavileri

            •          Alerji Aşısı Tedavisi

 

Yukarı