Emsey Hospital | Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniği’nde; 0-18 yaş arası çocuk ve ergenlerde görülen tinsel meselelerin tanı, rehabilitasyon ve takibi yapılmaktadır. Muayenehanemizde, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı bulunmaktadır.

 1. Dikkat Eksikliği - Hiperaktivite Bozukluğu
 2. Davranım Bozukluğu
 3. Karşıt Olma, Karşı Gelme Bozukluğu
 4. Otistik Bozukluk ve Diğer Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 5. Zihinsel Gelişim (Zeka) Gerilikleri
 6. Konuşma ve Dile Özgü Gelişimsel Bozukluklar (Kekemelik, Fonolojik Bozukluk ve diğerleri)
 7. Öğrenme Bozuklukları
 8. Enürezis ve Enkoprezis (İdrar ve dışkı kaçırma sorunları)
 9. Tik Bozuklukları
 10. Depresyon ve Diğer Duygudurum Bozuklukları
 11. Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 12. Obsesif Kompulsif Bozukluk
 13. Selektif Mutizm (Seçici Konuşmazlık)
 14. Ayrılık Anksiyetesi Bozukluğu
 15. Panik Bozukluk
 16. Sosyal Fobi veya Özgül Fobiler
 17. Uyku Bozuklukları
 18. Uyum Bozukluğu
 19. Yeme Bozuklukları
 20. Somatoform Bozukluklar
 21. Çocukluk Çağı Şizofrenisi
 22. Cinsel Kimlik Bozuklukları
 23. Ayrı olarak boşanma, evlat edinme, ailede kayıp veya kronik hastalık gibi diğer bir çok ehemmiyetli hayat olaylarında danışmanlık almak üzere muayenehanemize müracaat edebilirsiniz.

Polikliniğimizde, detaylı psikiyatrik kontrol ve psikolojik değerlendirme ile mevcut meselenin tespiti sonrasında problemin çözümüne yönelik rehabilitasyon tasarısı yapılmaktadır.

 

ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİNDE KULLANILAN TESTLER

 1. Zeka Testleri
 2. Gelişim Testleri
 3. Nöropsikolojik Testler
 4. Projektif Testler


Psikiyatrik tanı, testler aracılığı ile konmaz. Yukarıda belirtilen testler, hekimin koyduğu muayenehane tanıyı güçlendirmek, çocuğun veya ergenin kendine mahsus kuvvetli veya daha zayıf istikametlerini ortaya çıkarmak, iyileştirme çalışmalarını bu istikamette tasarılamak ve rehabilitasyona yanıtı izlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bilhassa Dikkat Eksikliği- Hiperaktivite Bozukluğu ve Özel Öğrenme Bozukluğu olan çocukların yaşıtlarından daha zayıf olan istikametlerinin tespit etmesi ve geliştirilmesi, kuvvetli ve yeterli olduğu alanların öğrenmede daha aktif hale getirilmesi rehabilitasyonda ehemmiyetli yer tutmaktadır. Bu hastalarda ferde has bir eğitim programının hazırlanabilmesi yerine, çoklukla zeka testi ve nöropsikolojik testleri içeren nöropsikolojik değerlendirmenin bitirmesi ihtiyaç duyulan olabilmektedir.

 

KLİNİĞİMİZDE VERİLEN TEDAVİLER

 1. Psikofarmakoterapi (İlaç Tedavisi)
 2. Bireysel Psikoterapi (Çocuk veya Ergen)
 3. Oyun Terapisi
 4. Aile Terapisi
 5. Aile Danışmanlığı


Yukarı