ÇOCUK ERGEN PSİKİYATRİ KLİĞİNİ

Çocuk ve ergen psikiyatrisi; 0-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin gelişimsel, ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlardaki zorlukları ile ilgilenen tıp dalıdır. Çocuk ve ergenlerin yaşadıkları sorunlar ve ortaya çıkan psikiyatrik hastalıklarla ilgili tanı koyma ve tedavi planlama süreçleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı doktorlar tarafından gerçekleştirilir. Çocuk ve ergen psikiyatrisi, doğumdan ergenlik döneminin bitimine kadar sağlıklı gelişimin sağlanması ve var olan bozuklukların tanı ve tedavisi için çalışır.

Aileler, 0-18 yaş arası çocuklarındaki;

- Her türlü gelişimsel problem için (konuşmama, alt ıslatma, ismine bakmama… gibi)

- Her türlü ruhsal problem için (üzüntü, takıntı, kaygı, kendine zarar verme… gibi)

- Okul başarısızlığı, ders çalışma zorluğu, öğrenme ile ilgili zorluklar için

- Davranış problemleri için

- Çocukların gelişimsel süreçleri ve yaşadıkları sorunlarla ilgili danışmanlık almak için  ‘Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı’ na başvurabilirler.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi’nde sık görülen tanılardan bazıları şöyle sıralanabilir:

- Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu,

- Otizm Spektrum Bozuklukları,

- Kaygı Bozuklukları,

- Özgül Öğrenme Güçlüğü,

- Okul Reddi,

- Uyum Bozukluğu,

- Takıntı ve Tik Bozuklukları,

- Depresyon,

- Alkol ve Madde Kötüye Kullanım Bozuklukları,

- Davranım Bozukluğu...

Yukarı