Emsey Hospital | Evde Bakım ve Mobil Sağlık

UZUN DÖNEM HASTA BAKIM HİZMETLERİ

Hasta ve bakıma ihtiyacı olan bireylerin yaşadıkları ev ortamında teşhis, tedavi ve bakımlarının profesyonel Sağlık Personelleri ve Bakım Destek Personelleri aracılığı ile sunulmasıdır. Bu hizmetler hastanın bağımlılık düzeyine göre belirlenir. Uzun dönem hasta bakımı aşağıdaki hizmetleri içerir:

Doktor muayene ve vizitleri: Birim staf doktoru ve temel branşlarda uzman doktor muayene ve vizitleri.
Sağlık Personeli: Mesleğinde uzman Sağlık Memuru, Hemşire, ATT ve Ebe.
Bakım Destek Personeli: Alanında eğitimli yardımcı sağlık personeli.
Fizyoterapist: Fizik tedavi ve rehabilitasyon.
Diyetisyen: Özellikle bağımlı hastaların ve kronik hastalığı olan bireylerin evde beslenme takibi.
Tıbbi Cihaz, medikal sarf malzeme ve ilaç temini: Hasta ve bakıma ihtiyacı olan bireylerin hasta yatağı, suni solunum cihazı, havalı yatak, oksijen tüpü, konsantratör vb. gibi tıbbi ekipmanların ve diğer malzemelerin temininin sağlanması.
Ambulans: Hastaların evden hastaneye, hastaneden eve nakli hastanemizin donanımlı ambulansı tarafından gerçekleştirilir.


GİRİŞİMSEL HEMŞİRELİK UYGULAMALARI

Kısa süreli tedavi ve bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın Mobil Araçlarımızda bulunan Sağlık personelleri tarafından eve ve iş yerine giderek tedavi ve bakımlarının yerinde gerçekleştirilmesidir. Girişimsel Hemşirelik Uygulamaları genel olarak aşağıdaki hizmetleri içerir:

Parenteral Uygulamalar: İM, İV, SC Enjeksiyonlar (adale içi, damar içi), sıvı (serum) tedavisi ve takibi.

Enteral Uygulamalar: Ağız yolu ile beslenemeyen hastaların Nazogastrik (burun yolu ile) Katater ile, PEG (mide tüpü) ile beslenmesi.

Katater (Sonda) Uygulamaları: Nazogastrik Katater (beslenme sondası), Foley Katater (idrar sondası).

Pansuman ve Yara Bakımı: Her türlü cerrahi işlem sonrası yara bakımı (pansuman), yanık pansumanı ve yatağa bağımlı hastalarda meydana gelebilen bası yaralarının bakım ve takibi.

Anne-Bebek Bakımı: Emsey Hospital'da veya başka bir sağlık kuruluşunda doğum yapmış anneleri ve bebeklerini ilk on gününde eşlik edilmesi. Annenin ve bebeğin tıbbi ve hijyenik bakımı, eğitimi, anne ile bebeğin uyumu, zorluklarla başa çıkma gibi konularda ev ziyaretlerinin yapılması.

TA/DM Takibi: Sürekli olarak hastanede tansiyon ve şeker takibi yaptıran hastalarımıza bulundukları yerde (ev, iş vb.) mobil sağlık ekipleri aracılığı ile TA ve DM takiplerinin yapılması.

Radyolojik Tetkikler: Direkt röntgen grafilerini Mobil Sağlık aracımızda bulunan Portable (Taşınabilir) Röntgen cihazı ile hastaneye yorulmadan yerinde çekim yapılması, istenildiğinde rapor yazdırabilmesi. Ayrıca Radyolog doktorumuzu Portable (Taşınabilir) Ultrasound cihazı ile evinize getirip bir çok USG tetkiklerinin ve raporlamasının yapılması.

Laboratuvar Tetkikleri: Hastanede yapılan bütün laboratuvar tetkiklerini ev ortamında veya bulunduğunuz yerde Mobil Sağlık ekiplerimiz aracılığı ile tetkik numunelerinin alınıp hastanede çalıştırılması. Tetkik sonuçlarının mail, posta veya elden teslim edilmesi.

EKG Çekimi: Bulunduğunuz yerde Elektrokardiografi çekimi ve istediği takdirde doktorlarımız tarafından değerlendirilmesi.

NST Çekimi: Doğumu yaklaşan anne adaylarının 28. haftadan başlamak üzere bebeğin kalp sesleri ve uterusun (rahim) kasılmalarının özel bir cihaz yardımı ile ölçülüp kayda alınmasıdır. Mobil Sağlık Ebe/Hemşireleri size iş yerinizde veya evinizde zaman kaybı olmadan ziyaret edip NST çekiminizi gerçekleştirip genel bir değerlendirme yapabilir. Sonuçlarınız doktorunuza mail yolu ile ulaştırılır.

Check-Up Uygulamaları: Hastanede yapılabilen tüm Check-Up uygulamaları Mobil Sağlık ekiplerimiz tarafından da yapılabilir. Yaşamınızı riske eden faktörlerin önceden tespit edilmesi için erkek-bayan, genç-yetişkin ve diğer özel Check-Up paketlerimizle hizmetinizdeyiz.


Bir telefon ile herkesin 'ev'ine sağlık…Yukarı