Girişimsel Radyoloji

 

Radyolojinin tedavi edici bölümü olan girişimsel radyoloji merkezimiz; cerrahi kesi oluşturmadan damar içinden özel iğne, tel ve kataterler kullanılarak anjiyografi, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, manyetik rezonans gibi görüntüleme cihazları ile gerekli tedavi protokolünü uygulayarak diğer klinik branşlara birçok konuda yardımcı olmaktadır.

Cerrahi gerektirmeyen girişimsel işlemler, hasta konforu ön planda tutularak, acı hissetmemesi için lokal ve sedasyon anestezisi altında uygulanır, damar yoluyla hastayı rahatlatacak ilaçlar verilir. Bu sayede hastalar herhangi bir acı hissetmeden konforlu bir şekilde tedavi olabilmektedir. Uygulanan işlemlerde, çoğunlukla yüksek teknoloji içeren cihazlar kullanılarak, bu malzemeler her işlem ve amaç için özel olarak tasarlanıp üretilmektedir. Ağrısız ve riskleri oldukça az olan bu yöntemlerle hastaların yaşam kalitesi artarak, hastanede kalış süresi kısalmakta ve hastalar işlem günü ya da genellikle bir gün sonra taburcu edilmektedir.

Merkezimizde gerçekleştirilen özellikli işlemler

Girişimsel radyolojide; karaciğer, meme, lenf bezleri, prostat, gibi birçok organdan biyopsiler alınabilir, kistler ve apseler tedavi edilebilir, tıkanmış olan safra ve idrar yolları açılabilir, diyaliz kateterleri takılabilir, özellikle karaciğer tümörleri özel iğne ve ilaçlarla yakılarak tedavi edilebilir. Beyin kanamasına neden olan baloncuklar veya inmeye yol açan damar hastalıkları da kafatası açılmadan girişimsel olarak tedavi edilmektedir.

Merkezimizde gerçekleştirilen başlıca işlemler

  • Tümör İşaretlemesi
  • Drenaj (Sıvı Boşaltma) İşlemleri: Böbrek ve İdrar Yolu Girişimleri, Apse Drenajı
  • Biyopsiler
  • Damar İçi Kateterler: Diyaliz Kateteri Takılması, Port Takılması,
  • Picc-Line Katater Takılması
  • Vasküler (Damara Ait) Tedaviler: Damar Tıkanıklığı Tedavisi,
  • Diabetik Ayak tedavisi
  • Kafa içi Damar Anevrizma Tedavisi

Onkolojik Tedaviler:

Kemoembolizasyon: Kemoterapi ilaçlarının kasık damarından girilip karaciğer içerisindeki damarlara ulaşarak kateter yoluyla direkt tümör içerisine verilme yöntemidir.

Radyoembolizasyon: Karaciğer kanserinin bulunduğu bölgede hem radyasyon tedavisinin hem de embolizasyon işleminin aynı anda uygulanarak çift etkiyle kanser hücrelerinin yok edilmesini sağlayan bir uygulamadır.

Radyofrekans- Mikrodalga Ablasyon: Radyofrekans ve mikrodalga enerjisini ısıya dönüştürerek karaciğer, akciğer, kemik ve böbrek tümörlerinin yakılarak tedavi edilmesini sağlayan yöntemdir.

Biliyer Girişimler: Biliyer girişimler, biliyer kanallarında meydana gelen daralma, tıkanma ve zedelenmeleri tedavi etmek amacıyla uygulanan minimal invaziv işlemlerdir. Minimal invaziv teknikler, iltihaplı veya enfekte olmuş safra kesesi tedavisinde kullanılmaktadır.

Nöroradyolojik Tedaviler:

  • Beyini besleyen damarlardaki kanamaya yol açan baloncuklar damar içine girilerek tedavi edilebilir. Metalik stent ve sarmallar kullanılarak baloncuklar tıkanır ve kanama engellenir.
  • AVM Embolizasyonu

Beyin arterlerinin direk olarak venlere açılmasıyla arteryovenöz malformasyonlar oluşur. Bu lezyonlar kanamalara yol açabilir. Damar içerisinden girilerek metal sarmallar, ya da sıvı yapıştırıcılar ile bu kanamaya yol açan damar genişlemeleri tıkanarak tedavi edilir.

Boyun Atar Damar Tedavileri

Damar içerisinden metalik stent ve balon kullanılarak dar segmentler normal boyutuna genişletilebilir, inme riski azaltılabilir.

İnme Tedavisi

Beyine kalp ve boyun damarlarından pıhtı atmasıyla inme oluşur. İlk altı saat içerisinde erken müdahale ile damar içerisinden pıhtı çekilerek nörolojik kayıpların önüne geçmek mümkündür.

 

>Ekleme Tarihi: 29.10.2023
Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
Facebook icon Twitter icon Linkedin icon Whatsapp icon
ahmetkemalfiratdamali.png Prof. Dr. Ahmet Kemal FIRAT Radyoloji Girişimsel Radyoloji Hekimi Tanıyın
Yukarı