Helikobakter Pilori Kalıcı Olabilir

18 Eylül 2020

Helikobakter pilori Sosyo ekonomik düzeyi düşük, gelişmekte olan toplumlarda görülme sıklığı olduğunu söyleyen Gastroenteroloji uzmanı Dr. Tülin Kendir Koçak, çocukluk döneminde bulaşabilen ve tedavi edilmediğinde ömür boyu kalıcı olabilen bir bakteri türü olduğunun altını çizdi.

HP bakterisi nasıl bulaşır, kimlerden kimlere bulaşır.

HP BAKTERİSİ NASIL BULAŞIR

İnsanlar düşük dozda Hp ile enfekte olabileceğinden, gıdalardaki az sayıdaki Hp bakterisi ile de insanların enfekte olma riski altında olduğunu söyleyen Emsey Hospital Gastroenteroloji uzmanı Dr. Tülin Kendir Koçak,  hijyen koşullarının iyi olmadığı coğrafi bölgelerde Hp’nin daha sık görüldüğüne dikkat çekti. Hastanın tedavisinde de kişinin bulunduğu ülkeye , hastanın yaşına, bazı hastalıklara öncü olabilecek faktörlere, hastanın şikayetlerine, o ülkede kanser görülme sıklığına göre  test seçiminin yapılabileceğini belirten Dr. Tülin Kendir Koçak,  Hp’nin tanısı gastroskopi yapılırken  alınan biyopsiden patoloji , hızlı üreaz testi ile veya solunum testi , dışkı testleri ile konulduğunu söyledi.

Helikobakter pilori hiç bir problem oluşturmayacağı gibi farklı hastalıklara da neden olabileceğine dikkat çeken Dr. Tülin Kendir Koçak, gastrit, ülser, mide lenfoması, mide kanseri gelişiminde rol oynayabileceğini ifade etti. Dr. Koçak ayrıca, sindirim sisteminde neden olabildiği hastalıklar dışınd, koroner kalp hastalığı, cilt hastalıklarından gül hastalığı, nedeni saptanamayan allerji, otoimmun tiroit hastalığı, demir eksikliğine bağlı kansızlık, pıhtılaşmada rol oynayan hücrelerin azalmasına bağlı ciltte döküntülere neden olan hastalıklara da sebebiyet verebileceğini belirtti.

Helikobakter Pilori hastalarda enfekte hızı genetik bir durum.

ENFEKTE HIZI GENETİK BİR DURUM

Dr. Tülin Kendir Koçak, bakterinin  bir hastalığa neden olup olmaması, bu mikrobu taşıyan kişinin durumuna genetik faktörlerine, içinde bulunduğu ve etkilendiği çevresel faktörlere, beslenme tarzına ve bakterinin zarar verici genetik özellikleri taşıyan türleri ile enfekte olup olmamasına bağlı olabileceğini söyledi.

Özellikle mide kanserinin sık görüldüğü coğrafi bölgelerde, hazım şikayeti olanlarda Hp bakterisinin araştırılmasının ve tesbit edilenlerde tedavisinin uygun olacağını belirten Dr. Koçak;

  • ülser,
  • mide lenfoması,
  • kanser öncüsü lezyonu olanlarda,
  • erken kanser bulguları endoskopik yöntemle tedavi edilmiş olanlarda,
  • ailesinde mide kanseri olanlarda

Hp bakterisinin araştırılmasını ve tesbit edilenlerde tedavisinin yapılabileceğini belirtti.

Aile öyküsü, endoskopide kanser öncüsü lezyonu olanlarda tedavi sonrasında da kontrollerin yapılması konusunda uyardı. Hp’nin  tedavisi ile bu bakterinin neden olabileceği rahatsızlıkların   engellenebileceğini söyleyen Dr. Tülin Kendir Koçak , Hp enfeksiyonu yıllar süren faydalı olduğu saptanmış ilaçlar  uygulanarak tedavi edilebileceğini belirtti. Koçak, tedavi sonrası da nüks edebileceğini Helikobakter pilori enfeksiyonuna karşı halen aşının mevcut olmadığını belirtti.

 Ekleme Tarihi: 18.09.2020
Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
Yukarı