Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Kliniği

 

Hematoloji; kan ve kemik iliğinin yapısı ve görevleri ile ilgilenen bilim dalıdır.

Çocuk Hematoloji-Onkoloji kliniğinde; Beslenme ile ilgili kansızlıklar (Demir Eksikliği Anemisi, Vitamin B12 Eksiliği Anemisi), Akut Lenfoblastik Lösemi, Akut Myeloid Lösemi, Aplastik Anemi, Talasemi (Akdeniz Anemisi), Hemofili gibi birçok kan hastalığının teşhis ve tedavileri uzman doktorlarımız tarafından gerçekleşmektedir.

Kliniğimizde çocuk hastalarımızın muayenesi yapıldıktan sonra uygulanacak tedavi yöntemleri planlanmaktadır. Son teknoloji ile özel bir alan oluşturulmuş olan Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji Kliniğin de steril koşullarda, kemoterapi hemşireleri tarafından çocuk hastalarımız için ilaçlar hazırlanabilmektedir.

Emsey Hospital özel bir bölüm halinde, çocukların ihtiyaçlarına göre düzenlenerek, hastanede bulundukları sürede içerisinde yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik hazırlanmıştır.

 

Emsey Hospital Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Ünitesinde Tanı ve Tedavisi Yapılan Başlıca Hastalıklar

Kırmızı kan hücreleri (Alyuvarlar) ve hastalıkları:

Kırmızı kan hücrelerinin yapılarında kana kırmızı rengi veren hemoglobin proteini bulunur. Alyuvarlar dokular arasında oksijen ve karbondioksit alış verişini gerçekleştirirler. Dokulardaki karbondioksiti akciğerler taşırken akciğerlerden oksijeni dokulara iletirler.

 Bu yüzden bu hücrelerin hastalıklarında:

Alyuvarların azalması ile anemi (kansızlık) oluşur, kansızlıkta besin maddeleri ve oksijen organlara yeteri kadar gidemediği için; halsizlik, yorgunluk ve çabuk yorulma, solukluk, çarpıntı, okul başarısızlığı, unutkanlık, sinirlilik, boy kısalığı, büyüme ve gelişme geriliği ortaya çıkabilir.  En sık kansızlık nedenleri: demir eksikliği, B12 vitamin eksikliği, folik asit eksikliği, çinko eksikliğidir.

Ayrıca kırmızı kan hücrelerinin anormal olarak yıkılması ile: hemolitik anemi, G6PD eksikliği, herediter sferositoz, otoimmun hemolitik anemi gibi hastalıklar görülebilir.

Yine; talasemi (akdeniz anemisi), orak hücre hastalığı, fankoni aplastik anemisi, aplastik anemi (ilik çalışmaması) veya polisitemi (kan fazlalığı) gibi hastalıklarda hematolojinin konusuna girer.

Beyaz kan hücreleri ile ilgili hastalıklar:

Beyaz kan hücreleri vücudumuz temel savunma silahlarındandır. Çok çeşitli tipleri vardır. Her bir hücrenin farklı görevi vardır. Hem antikor dediğimiz savunma silahları üretirler hem de akyuvar bizzat kendileri mikropları içlerine alıp sindirirler. Akyuvarları fonksiyon veya sayı bozukluklarında: sık hastalanma, sık ateşlenme, tekrarlayan enfeksiyonlar, ağızda pamukçuk, tekrarlayan kulak iltihabı-zatürre-ishal, kilo alamama ve kilo kaybı, ciltte iltihaplanma gibi bulgular verebilir.

Ayrıca beyaz kan hücrelerinin fazlalığı (lökositoz) da dikkat ile incelenmelidir.

 

Kan pulcukları ve kanama ile ilgili hastalıklar:

Kan pulcukları kanın en küçük parçacıklı hücreleridir. Vücudumuzda damar sistemi, trombositler (kan pulcukları) ve pıhtılaşma faktörleri beraber çalışarak kanamayı engeller.

Eğer bu sistemlerde herhangi bir bozukluk olursa: Burun kanaması, göbek kanaması, vücutta morluklar, uzun süreli adet kanaması, ameliyat öncesi kanama tahlillerinde bozukluk, ameliyat ve sünnet sonrası uzun süreli kanama, mide ve barsak kanaması, idrar yollarından kanama, eklem içine kanama gibi bulgular ortaya çıkar.

Pıhtılaşma ile ilgili hastalıklar:

Vücudun herhangi bir yerindeki damar tıkanıklığı (tromboz), inme (felç), akciğer damarlarında tıkanma (pulmoner emboli),  böbrek damarlarında tıkanma (renal ven trombozu) ve tromboflebit gibi hastalıklar ile pıhtılaşmaya meyil yapan kalıtsal durumlar da hematolojinin konularındandır.

Çocukluk çağı kanserleri

Kanser kelime anlamı olarak kontrolsüz, yayılmacı, anormal hücre bölünmesi ile giden bir grup hastalıktır. Çocukluk çağında en sık görülen kanser tipleri; lösemi, merkezi sinir sistemi tümörleri, lentomadır. Ayrıca daha az oranlarda birçok kanser tipleri de çocuklarda görülebilir.

Aile ve çocuk için kanser tanısını duymak ve kabullenmek çok zordur. Ancak unutmayın; bu zorlu yolda yalnız değilsiniz, gerek tanı gerek ise tedavi yöntemlerinde yenilikler ile artık kanser daha az korkutucudur. Kanseri erken tanımak başarıyı arttırabilmektedir.

En sık hangi durumlarda kanserden şüphelenmeliyiz. Hastalığın tipine, başlangıç veya yayılma bölgelerine göre, bir veya birden çok, belirti ve bulgular ortaya çıkabiliyor.

Örneğin lösemi (kan kanseri) gibi kemik iliğini tutan kanserlerde sıklıkla;

  • Solukluk, halsizlik,
  • Sık ateşlenme, Kemik ağrıları,
  • Deride morluklar, çürükler,
  • Lenf bezlerinde genellikle ağrısız şişlikler,
  • Vücudun herhangi bir bölgesinde şişlik,
  • Nedensiz olarak burun, dişeti kanamaları, idrar veya dışkıda kanama görülebilir.

Yine çocukluk döneminde nisbeten sık görülen beyin tümörlerinde;

  • Sabahları daha belirgin olan baş ağrısı ve kusma,
  • Görme bozuklukları,
  • Yürüme bozuklukları, dengesizlik,
  • Gözlerde kayma, Ateşsiz havale geçirme, Kişilik değişikliği ortaya çıkabilir.

Yine: Göz bebeklerinin ışıkta kedigözü gibi parlaması veya istemsiz hareketler, Göz çevresinde koyu renkli morluklar önemli belirtiler olabilir.

 

Muayene edilip ayrıcı tanı için testleri yapıldıktan sonra hala kanser şüphesi taşıyan hastalarımızda "Tümör Konseyinde" Çocuk Hematoloji Onkoloji uzmanlarına ek olarak Radyasyon Onkolojisi, Çocuk Cerrahi, Nükleer Tıp, Radyoloji Uzmanları, hastaları birlikte değerlendirme yapılarak en uygun tanı ve tedavi yöntemleri saptanmaktadır.

Kliniğimizde; çocukluk çağı kanserlerinde kullanılan kemoterapi ilaçları robotik olarak hazırlanmaktadır. Ayrıca radyoterapi, cerrahi tedavi ve nükleer tıp tedavileri uzmanlarımız tarafından  uygulanmaktadır.

HEPA filtreli Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitemizde, hastalığın tipi, daha önce uygulanan tedavileri göz önünde bulundurularak her hasta için özel planlanmış hazırlık protokolleri verilmektedir. Kemik iliği nakil ünitemiz çocukların hastanede geçirdikleri süre içerisinde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri şekilde düzenlenmiş, onların yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik planlama yapılarak  oluşturulmuştur.

>Ekleme Tarihi: 18.12.2023
Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
Facebook icon Twitter icon Linkedin icon Whatsapp icon
birolbaytanwebfoto.png Prof. Dr. Birol BAYTAN Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi Hekimi Tanıyın
Hekimin Resmi Bulunamadı Prof. Dr. Hayri Bozkurt TOKSOY Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Hekimi Tanıyın
Yukarı