Emsey Hospital | Havacılık Tıp Merkezi

HAVACILIK TIP MERKEZİ
Önemli olan uçuş emniyetini sağlamak,uçucu persolenin sağlığını kontrol etmek ve korumaktır.

 

YETKİLİ UÇUŞ TABİPLİĞİ
Yetkili Uçuş tabibi ülkemizde görev yapan pilotların, kabin memurlarının ve hava trafik kontrolörlerinin ulusal ve uluslararası standartlara göre yapılan ilk ve periyodik sağlık muayeneleri sonucu uçuş görevlerine elverişliliğine ilişkin rapor ve sağlık sertifikası düzenleyebilen, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş tabiplere verilen unvandır. Yetkili Uçuş tabibi, Hekimi veya doktoru olarak da isimlendirilirler.

 

PİLOT SAĞLIK SERTİFİKASI
Pilot, hobi, hususi veya profesyonel olarak bir hava taşıtını kullanan sevk ve idaresini üstlenen kişidir. Ticari veya Hususi amaçlarla pilot lisanslarını almadan önce kişiler, kendi sınıflarına uygun Sağlık Sertifikalarını almak zorundadır. Türkiye de Uçucuların sağlık standartları SHT 3, Joint Aviation Requirements for Flight Crew Licensing (JAR-FCL) ve ICAO (International Civil Aviation Organisation) Annex 1 ile belirlenmektedir.

 

Sağlık Sertifika Sınıflandırması
Sınıf 1 Sağlık Sertifikası: Uçuş esnasında uçuşa katkı sağlayan Uçuş Mühendislerinin ve Havayollarında veya ticari olarak çalışmak isteyen kişilerin pilot lisansları öncesi almaları gereken sağlık sertifika sınıfıdır. Yetkili Havacılık Tıp merkezlerinde muayene olmak zorunludur. Mevcut havacılık mevzuatlarına göre ülkemizde bu kişilerin ilk sertifikası Yetkili Havacılık Tıp Merkezlerinde muayene sonrası SHGM- UOD Hava Sağlık Birimi tarafından verilmektedir. İlgili periyodik muayeneler ise yetkili havacılık tıp merkezleri tarafından yapılmakta ve bu merkezlerde ilgili sertifika düzenlenmektedir.


Sınıf 2 Sağlık Sertifikası: Uçuş esnasında Uçuşa katkı sağlamayan uçuş test mühendislerinin ve ticari insan ve yük taşımacılığı düşünmeyen kişilerin hususi amaçlar için pilot lisansları öncesi almaları gereken sağlık sertifika sınıfıdır. Mevcut havacılık mevzuatlarına göre ülkemizde bu kişilerin ilk sertifikası Yetkili Havacılık Tıp Merkezlerinde muayene sonrası SHGM- UOD Hava Sağlık Birimi tarafından verilmektedir. İlgili periyodik muayeneler ise yetkili havacılık tıp merkezleri tarafından yapılmakta ve bu merkezlerde ilgili sertifika düzenlenmektedir.

 

Mevzuatlar

 • SHT 3
 • SHT 3M
 • JAR FCL 3
 • ICAO EK 1
 • EU COMMISION REGULATIONS (1178-2011)- TÜRKÇESİ- SON HALİ
 • MANUAL OF CIVIL AVIATION (JAA)
 • MANUAL OF CIVIL AVIATION (ICAO)- 8984
 • MEDICAL MANUAL (IATA)
 • OML
 • JAA-EASA Üyesi Devletlerden Lisanslı Uçucu Personelin Sağlık Muayene ve Evrak Prosedürleri Genelgesi
 • Sağlık Sertifika Geçerlilik Süreleri ve Sağlık Sertifika İşlemleri Genelgesi
 • Uçucu Personel İlk Sağlık Muayeneleri ve Öğrenci Pilot Muayenelerinde OML ve OSL Genelgesi

 

KABİN EKİBİ ÜYESİ

Yolcu taşımacılığı yapan hava araçlarında gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasından ve yolcu konforundan sorumlu kabin ekibi üyesi “kabin memuru” ya da “kabin görevlisi” olarak tanımlanmaktadır. SHT_OPS Sağlık talimatına göre sağlık muayenelerini; Yetkili Havacılık Tıp Merkezlerinde, işe başlamadan önce ve her 5 yılda bir yaptırmak zorundadırlar.

Kabin Ekibi Üyesi dışında kalan Uçak Bakım teknisyenleri, Hava trafik kontrolörleri (ATC), ATSEP (Air Traffic Safety Electronics Personnel), Amatör sportif havacılar, Uçuş yer Personelleri, Loadmasterler, Dispeçerler, Yüksek İrtifa Paraşütcüleri, Bazı hasta uçak yolcularının uçuşa uygunluk durumunun değerlendirmeleri kendi koşullarına uygun, Kabin Ekibi Üyesi muayenesine benzer ve farklı şekillerde Yetkili Havacılık Tıp Merkezlerimizce yapılmaktadır.

 

SAĞLIK SERTİFİKA PROSEDÜRLERİ

Pilotaj muayeneleri için;

 1. 3 adet fotograf
 2. Eski saglık sertifikası
 3. Muayene günü aç gelinmesi ( kahvaltı ikramı vardır )
 4. Nufüs cüzdanı ( pasaport )

Kabin memurlugu, hava trafik kon, load master, dispach muayeneleri için;

 1. 2 adet fotograf
 2. Eski saglık sertifikası
 3. Muayene günü aç gelinmesi (kahvaltı ikramı vardır)
 4. Nufüs cüzdanı(pasaport )

Not: Periyodik muayenelerde gözlük ve lens kullananlar yanlarında getirmelidir.
Tüm işlemleriniz ögle saatlerine doğru bitmektedir.

 

İlk Sağlık Muayenesi ve İlk Sağlık Sertifika Düzenlenişi İşlemleri:

 1. Aşağıda listelenmiş olan kişiler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilmiş bir sağlık kuruluşunda (HAVACILIK TIP MERKEZİ: AMC), ilgili sınıf ve kapsamda ilk sağlık muayenesinden geçer.
  İlk Sağlık Muayenesine girecek ve Sağlık Sertifikası düzenlenecek kişiler şunlardır:
  1. Üniversitelerin pilotaj eğitimi bölümünü kazanan ve kayıt yaptıracak adaylar
  2. Uçuş Eğitim Organizasyonlarına pilotaj eğitimi için kayıt yaptıracak adaylar
  3. Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) pilot olup (emekli veya halen TSK’da çalışan) 1. veya 2. sınıf sağlık sertifikası almak isteyen pilotlar,
  4. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) pilotu olup (emekli veya halen EGM’de çalışan) 1. veya 2. sınıf sağlık sertifikası almak isteyen pilotlar,
  5. EASA üyesi ve JAR FCL-3’de karşılıklı tanınma durumu olan devletler dışındaki herhangi bir devletin yetkili sağlık kuruluşu veya tabibinden 1. veya 2. sınıf sağlık sertifikası mevcut olup, validasyon işlemi yapılacak yabancı lisanslı pilotlar
 2. Yetkili Havacılık Tıp Merkezi, yapılan muayene sonucu tıbbi standart evrakları ve yapılan tetkikleri 3’er nüsha düzenler.
 3. Birer nüsha asıllar Yetkili Havacılık Tıp Merkezinde dosyalanır.
  1. Birer nüsha onaylı örnekler Bilgi Yönetim Sistemi(BYS) üzerinden SHGM’ye gönderilir.
  2. Birer nüsha onaylı örnekler müracaatçıya teslim edilir.
 4. Yetkili Havacılık Tıp Merkezi tarafından “UÇUŞA ELVERİŞLİDİR” veya ”PİLOTAJA ELVERİŞLİDİR” kararı verildiği takdirde, Sağlık Sertifika işlemlerinin yapılabilmesi için;
  Kişi tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne;
  1. - DİLEKÇE (örneği aşağıdadır.)
  2. - BANKA DEKONTU (Sağlık sertifika tanzimi ücretinin SHGM banka hesap numaralarından herhangi birisine yatırıldığını gösteren banka dekontu) ile müracaat edilmelidir.
   1. 1. Sınıf Sağlık Sertifika Tanzim Ücreti: 250 TL
   2. 2. Sınıf Sağlık Sertifika Tanzim Ücreti: 50 TL dir.
  3. Dekontta TC Kimlik Numarası, İsim-Soy isim ve Sağlık Sertifika Sınıfı belirtilmelidir.
  4. SHGM Banka Hesap Numaralarına www.shgm.gov.tr web sitesinde yer almakta olan Hizmet Tarifesi linkinden ulaşılabilir.
  Müracaatlar, posta yolu ile veya SHGM Evrak birimine elden yapılabilir.
 5. Evraklar eksiksiz olarak SHGM Hava Sağlık Bölümüne ulaştığında, yetkili uçuş tabibi tarafından tıbbi standart evraklar ve tetkikler inceleme ve değerlendirmeye alınır.  
  1. Kişi tarafından gönderilmiş olan Dilekçe ve Banka Dekontu,
  2. Yetkili Havacılık Tıp Merkezi tarafından gönderilmiş olan sağlık muayene evrakları,
 6. Uçuşa elverişlilik / Pilotaja elverişlilik kararı AMS tarafından ONAYLANDIĞI TAKDİRDE Kişiye ait ilgili sınıfta sağlık sertifikası düzenlenir.
 7. Düzenlenerek onaylanmış olan “Sağlık Sertifikası” Kişinin kendisine veya vekil tayin etmiş olduğu kişiye imza karşılığı ELDEN teslim edilir.
  Hizmet Standartlarına göre “Sağlık Sertifika Tanzim İşlemleri” için süre 1 (BİR) AY dır. Tüm evraklar SHGM Hava Sağlık Bölümüne eksiksiz ulaştıktan sonra;
  Herhangi bir aksaklığın olmaması için;
  1. Sağlık muayenesinin tamamlanması,
  2. Tüm evrakların SHGM’ye ulaşması,
  3. SHGM tarafından sağlık sertifikasının tanzim edilmesi sürelerinin dikkate alınarak planlama yapılması gerekir.

 

Periyodik Sağlık Muayenesi (Yenileme / Yeniden Geçerli Kılma / Genişletilmiş Sağlık Muayenesi) ve Periyodik Sağlık Sertifika Düzenlenişi İşlemleri:

 1. Daha önceden SHGM tarafından ilk sağlık sertifikası düzenlenmiş olup, sağlık sertifikasının yenilenmesi gereken ve sağlık sertifika bitiş tarihi üzerinden 5 yıldan daha uzun bir süre geçmemiş;
  1. Pilot / Uçuş Mühendisi,
  2. Öğrenci Pilot,
  3. Eğitime başlamamış pilot adayı
  SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir sağlık kuruluşuna (HAVACILIK TIP MERKEZİ: AMC), mevcut sağlık sertifikası ile birlikte müracaat eder. Mevcut sağlık sertifikası sınıf ve kapsamında periyodik sağlık muayenesinden (Yenileme / Yeniden Geçerli Kılma / Genişletilmiş Sağlık Muayenesi) geçer.
 2. Yetkili Havacılık Tıp Merkezi, yapılan muayene sonucu tıbbi standart evrakları ve yapılan tetkikleri 3’er nüsha düzenler.
 3. Birer nüsha Yetkili Havacılık Tıp Merkezinde dosyalanır.
  Birer nüsha onaylı örnekler Bilgi Yönetim Sistemi(BYS) üzerinden SHGM’ye gönderilir.
  Birer nüsha onaylı örnekler müracaatçıya teslim edilir.
 4. Periyodik sağlık muayenesi sonrası Yetkili Havacılık Tıp Merkezi tarafından “UÇUŞA ELVERİŞLİDİR” veya ”PİLOTAJA ELVERİŞLİDİR” kararı verildiği takdirde, mevcut sınıfta “Sağlık Sertifikası” Yetkili Havacılık Tıp Merkezi tarafından düzenlenerek teslim edilir.
 5. SHGM’ye gelen tıbbi standart evraklar ve tetkikler Hava Sağlık Bölümü (AMS) Yetkili Uçuş Tabibi tarafından incelenir. Muayene, işlem ve kararların uygun olduğu durumlarda ilave işlem yapılmaz.

 

KABİN EKİBİ ÜYESİ

Yolcu taşımacılığı yapan hava araçlarında gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasından ve yolcu konforundan sorumlu kabin ekibi üyesi “kabin memuru” ya da “kabin görevlisi” olarak tanımlanmaktadır. SHT_OPS Sağlık talimatına göre sağlık muayenelerini; Yetkili Havacılık Tıp Merkezlerinde, işe başlamadan önce ve her 5 yılda bir yaptırmak zorundadırlar.

Kabin Ekibi Üyesi dışında kalan Uçak Bakım teknisyenleri, Hava trafik kontrolörleri (ATC), ATSEP (Air Traffic Safety Electronics Personnel), Amatör sportif havacılar, Uçuş yer Personelleri, Loadmasterler, Dispeçerler, Yüksek İrtifa Paraşütcüleri, Bazı hasta uçak yolcularının uçuşa uygunluk durumunun değerlendirmeleri kendi koşullarına uygun, Kabin Ekibi Üyesi muayenesine benzer ve farklı şekillerde Yetkili Havacılık Tıp Merkezlerimizce yapılmaktadır.


Yetkili Havacılık Tıp Merkezinde doldurulması gereken formlar aşağıdadır:

 1. Sağlık Muayene Başvuru Formu
 2. Sağlık Muayene Raporu
 3. Tıbbı Uygunlukta Azalma Formu

 

Mevzuatlar:

 • SHT OPS SAĞLIK
 • SHT 3M
 • JAR FCL 3
 • ICAO EK 1
 • EU COMMISION REGULATIONS (1178-2011)- TÜRKÇESİ- SON HALİ
 • MANUAL OF CIVIL AVIATION (JAA)
 • MANUAL OF CIVIL AVIATION (ICAO)- 8984
 • MEDICAL MANUAL (IATA)
 • CABIN OPERATIONS SAFETY BEST PRACTISE GUIDE

 Uzm. Dr. Erdal KÖKCAN Biyokimya Havacılık Tıp Merkezi Hekimi Tanıyın
Yukarı