Sinir sisteminin ve onu çevreleyen yapıların hastalıklarına dair cerrahi tedavi son derece hassas ve önemli bir konudur. Bu konuda iyi bir ekibe sahip olan donanımlı ve deneyimli bir merkez bulmak, çoğu kez hayati öneme sahiptir.

Son derece karmaşık ve geniş bir yelpaze içerisinde bulunan beyin, omurga, omurilik ve sinir cerrahisi alanında hastanemiz “Nöroşirürji Birimi”; Nöroloji, Nöroradyoloji, Nöroanestezi – Yoğun Bakım ve Psikiyatri alanlarında konusunda uzman hekimlerle işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

Hastanemiz "Nöroşirürji Birimi", hem erişkin hem de yenidoğandan itibaren tüm çocukluk çağına ait beyin, omurga, omurilik ve sinir hastalıklarının cerrahi tedavisinde son teknolojik imkanları kullanarak 24 saat hizmet verecek şekilde yapılandırılmıştır.

Otomasyon sistemi ile yönetilen yoğun bakım ünitesinde ameliyat öncesi ve sonrası hastaların titizlikle takibi yapılmakta ve ilgili diğer branşlarla birlikte koordineli olarak tedavileri düzenlenmektedir. Bu şekilde, en sorunlu hastalarda bile başka bir merkeze ihtiyaç olmadan gerekli tedavileri tümüyle hastanemizde gerçekleştirilmektedir. 24 saat Anjiyografi, Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) yapılmaktadır. Ameliyathanelerimiz son teknolojik gelişmelerin mümkün kıldığı her tür nöroşirurjikal cihaz (Mikrocerrahi, endoskopi, CUSA vd) ve teknik ekipman desteği ile günün her saatinde aşağıda belirtilen konularda hizmet verecek kapasitededir.

24 saat Anjiyografi, Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) yapılmaktadır.

 

EPİLEPSİ CERRAHİSİ
Lezyona bağlı epilepsilerde mikrocerrahi rezeksiyon, dirençli non-lezyoner epilepside vagal sinir stimülatörü (VNS) yerleştirilmesi

 

PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ
Periferik sinir anastomozları ve travma sonrası mikrocerrahi teknikle sinir onarımı. Tuzak sendromları cerrahisi (Karpal tünel, ulnar oluk sendromu v.b.)

 

BEYİN İÇİ YERLEŞİMLİ KİSTLERİN TEDAVİSİ
Araknoid kistlerin fenestrayonu (Endoskopik teknik ve mikrocerrahi teknik)

 

FONKSİYONEL NÖROŞİRUJİ
Stereotaksik biopsi, derin beyin stimülasyonu (DBS), hareket bozuklukları ve Parkinson hastalarında beyin içi pil takılması, tremor (Titreme) rehabilitasyonu, hemifasiyal spazm ve trigeminal nevralji rehabilitasyonu (Balon kompresyonu, radyofrekans ve mikrovasküler dekompresyon)

 

DOĞUMSAL KAFATASI BOZUKLUKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ
İleri tecrübe ve deneyim gerektiren tüm kraniosinostoz (Kafatası kemiklerinin erken kapanması) ve kraniofasiyal cerrahi (Kafa ve yüz kemiklerinin şekil bozukluğu) girişimler, kafatası lezyonlarına (Kafatası tümörleri, kistleri v.b.) ait cerrahi girişimler ve kranioplasti ameliyatları

 

NÖROENDOSKOPİ VE HİDROSEFALİ TEDAVİSİ
Endoskopik üçüncü ventrikülostomi (ETV), ventriküloperitoneal, ventriküloatrial ve lumboperitoneal şant ameliyatları.

 

BEYİN VE OMURİLİĞİNİN DAMARSAL CERRAHİ HASTALIKLARI
İntraserebral hematomlar (Beyin içi kanamalar) anevrizma, arteriovenöz malformasyonlar (AVM), kavernom, kavernöz anjiyom gibi santral sinir sisteminin damarsal hastalıklarına bağlı cerrahi girişimler

 

NÖROONKOLOJİ
Her çeşit beyin ve omurilik tümörlerinin cerrahi tedavisi, glial tümörler, meningiomalar, hipofiz tümörleri (Minimal invazif endoskopik endonazal girişimler dahil), serebellopontin köşe tümörleri, posterior fossa tümörleri, beyin sapı, pineal bölge, kafa kaidesi tümörleri, ekstramedüller ve intramedüller spinal tümörler

 

OMURİLİK VE OMURGAYI İLGİLENDİREN AMELİYATLAR
Servikal, lomber ve torakal diskektomiler, vertebroplasti, kifoplasti, spinal dar kanal, stabilizasyon (Enstrumantasyon) ameliyatları, spinal travmalar (Omurga-omurilik yaralanmaları), omurga ve omurilik tümörleri, her türlü doğumsal omurilik ve omurga anomalileri (Meningosel, meningomiyelosel, gergin omurilik sendromu (Tethered cord), omurilik kistleri, skolyoz v.b.)

 

TRAVMALAR
Kafatası, beyin, omurga, omurilik ve sinirlere ait yaralanmalar. Epidural ve subdural hematomlar, çökme kırıkları

>Facebook icon Twitter icon Linkedin icon Whatsapp icon
murathamitaytardamali.png Doç. Dr. M. Hamit AYTAR Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Hekimi Tanıyın
umutakturk.jpg Op. Dr. Umut Doğu AKTÜRK Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Hekimi Tanıyın
Yukarı