Emsey Hospital

Play Video

Tanıtım videosunu
başlatmak için tıklayın

FARK OLUŞTURAN YAKLAŞIMLARIMIZ

tup_bebek_klinigi.png

Üreme Sağlığı (Tüp Bebek) Merkezi

Üreme Sağlığı Merkezimizde başta tüp bebek uzmanı deneyimli kadın doğum hekimlerimiz olmak üzere, üroloji uzmanı, embriyolog, psikolog ve tıbbi genetik uzmanları ile özel eğitimli hemşirelerden oluşan ekibimiz, çocuk özlemi içerisinde olan çiftlere modern tıbbın tüm imkânlarını kullanarak doğruluğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış en doğru ve güncel tedavi seçeneklerini başarıyla sunmaktadır.

Kadın hastalıklarında erken teşhis ve koruyucu hekimlik uygulamaları, düzenli tarama testleri ve rutin kontrollerin özen ve hassasiyetle gerçekleştirildiği merkezimizde gebelik öncesi genetik test - kromozom anomalisi tespiti, embriyo dondurma ve IMSI tekniği ile en kaliteli spermlerin seçilmesi işlemleri uygulanmaktadır.

Gelişmiş embriyoloji laboratuvarımızda ovülasyon indüksiyonu (yumurtlama tedavisi), suni döllenme, klasik tüp bebek (IVF) mikroenjeksiyon ve diğer mikro manupülasyon yöntemleri ile testis biyopsisi gibi tanı ve tedavi yöntemlerinin yanında Endoskopik Üreme Cerrahisi, laparoskopik ve histeroskopik cerrahi girişimler başarıyla gerçekleştirilmektedir. 

ortopedi_ve_travmatoloji.jpg

Ortopedi ve Travmatoloji Merkezi

Merkezimiz ileri tıp teknolojisine sahip ameliyathane ve fizik tedavi rehabilitasyon üniteleriyle, çocuk ve yetişkinlerde görülen tüm omurga ve kas iskelet sistemi hastalıklarının tanı tedavi süreçlerini başarıyla gerçekleştirmektedir.

Merkezimizde Skolyoz, kifoz, omurga enfeksiyonları ve çeşitli dejeneratif omurga problemlerinin yanı sıra, yumuşak doku, omurilik ve kemik tümörleri cerrahisi, bel boyun fıtıkları ve kanal darlıkları, travmatik omurilik felci gibi omurgayı ilgilendiren tüm patolojilerde gerekli cerrahi operasyonlar gerçekleştirmektedir.

Doğumsal Omurga Hastalıklarında referans merkezi olmayı hedefleyen Çocuk Ortopedisi kliniğimizde skolyozda yeni nesil tedavi seçeneği Füzyonsuz Skolyoz (İpli Skolyoz) cerrahisi başarıyla gerçekleştirilmektedir. Hasta konforu odaklı kapalı (endoskopik) olarak gerçekleştirilen cerrahi işlemde açılan küçük deliklerden girilerek omurlar kamera eşliğinde vidalanır ve bu vidalar üzerinden özel ipler gerdirilerek eğrilik düzeltilir. Özellikle büyüme çağındaki çocukların omurgası vidalara bağlı ip sayesinde hareket kabiliyetini koruyarak gelişimine devam edebilir.  

Ayrıca yaşa bağlı Dejeneratif Omurga Hastalıklarının tedavisinde güncel yaklaşımlar sunan merkezimizde her hasta özelinde riskler ve cerrahi faydalar detaylı olarak değerlendirilerek etkili cerrahi tedaviler ile hastaların en kısa sürede normal yaşama döndürülmesi hedeflenmektedir.  

onkoloji_merkezi.png

Onkoloji Merkezi

Merkezimiz alanında uzman hekim ve akademisyen kadrosuyla, modern tıbbın tüm imkânlarını kullanarak kanser tanı ve tedavisini multidisipliner bir anlayışla gerçekleştirilmekte, tedavisinde en önemli aşama olan erken tanı evresinde kişiye özel programlar ile teşhis hızlandırılmaktadır.

İleri teknolojiye sahip ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerimizle cerrahi hizmet sunan Onkolojik Cerrahi Merkezimiz, farklı uzmanlık alanlarına sahip kadro derinliği sayesinde kanser cerrahisinde öncü uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Medikal Onkoloji Merkezimizde ilgili tüm branşlarda uzman hekimler, deneyimli psikolog, beslenme ve diyet uzmanı, kemoterapi hemşiresinden oluşan bir ekip ile takip edilen hastalarımızın tedavi süreçleri büyük bir özen ve hassasiyetle yönetilmektedir. Ayrıca farklı uzmanlık alanlarından doktorlarımızın yer aldığı Tümör Konseyi’nde hastalarımız her açıdan değerlendirilerek güncel bilimsel kanıtlar ışığında en doğru ve etkili tedavi planı oluşturulmaktadır.

Türkiye’de ilk kez hastanemizde kullanılan Health Robotics teknolojisi ile hedefe yönelik akıllı ilaç ve moleküller, kişiye özel dozda, el değmeden hazırlanarak güvenli bir şekilde uygulanmaktadır. Ayrıca tedavi sırasında kemoterapi kaynaklı saç dökülmesini azaltan özel bir soğutma başlığı kullanılarak hastaların görsel endişeleri en aza indirilmektedir.

Merkezimizde gerçekleştirilen radyoterapi ve kemoterapi tedavi planlamalarının yanı sıra, Nükleer Tıp alanında yeni nesil tedavi seçeneği olan Mikro Küre (Radyo Embolizasyon) yöntemi ile hedefe yönelik tedavi protokolü uygulanmaktadır.

Doğrudan karın içi zarına uygulanarak tümör dokusunda yüksek konsantrasyon elde edilmesini sağlayan kombine bir yöntem olan Hipertermik Perfüzyon Kemoterapisi HIPEK (sıcak kemoterapi) merkezimizde başarıyla uygulanan bir diğer tedavi seçeneğidir.

onkoloji_.jpg

Radyasyon Onkolojisi ve Radyoterapi Merkezi

Günümüzün ileri tıp teknolojilerine sahip modern cihaz parkuru, deneyimli uzman hekim ve tekniker kadrosuna sahip Radyasyon Onkolojisi ve Radyoterapi Merkezimiz tümörün yaygınlığının araştırılması, evrelemesi ve mümkün olan en doğru ve etkili tedavi protokolünü medikal onkoloji, nükleer tıp, radyoloji, patoloji gibi kliniklerle disiplinler arası bir yaklaşımla sunmaktadır.

Dünya genelinde çok yönlü IMRT, IGRT, SRT/SRC yöntemlerini içeren Triology teknolojisi farklı kanser türlerinde uygulanabilirliğinin yanı sıra kısa sürede uygulanan yüksek doz sayesinde küçük lezyonları tedavi edebilme yeteneğine sahiptir.

Ayrıca MR-LINAC yöntemi sayesinde, tedavi sırasında hareketli organlardaki tümörler bile tam isabetle ışınlanıp yok edilebilmekte ve tümör ışınlanırken çevresindeki sağlam dokular büyük bir hassasiyetle korunmaktadır.

Merkemizin bir diğer teknolojik yatırımı olan 3D KONFORMAL Radyoterapi sayesinde hastalıklı organın en doğru şekilde tespit edilebildiği sanal simülasyon teknolojisi ile sağlıklı doku ve organlar korunarak en başarılı tedavi seçeneği uygulanabilmektedir.

Merkezimizde beyin ve baş tümörlerinde etkili non-invaziv bir yöntem olan Stereotaktik Radyocerrahi (SRS) ile kanserli alana yüksek dozda odaklanmış radyoterapi ile nokta atışı yapılarak, normal dokuları ve hastayı tam anlamıyla koruyan tedavi uygulaması yüksek başarı oranları ile gerçekleştirilmektedir.

checkup_tr.png

Sağlıklı Yaşam ve Check-up Merkezi

Check up; sağlıklı bireylerin genel sağlık durumlarının kişiye özel tarama programları ile değerlendirilmesi ve henüz şikâyete yol açmamış olası sağlık problemlerinin önüne geçilmesinde en önemli etkendir.

Birçok ciddi hastalığın erken teşhis ile başarılı bir şekilde tedavi edilebildiği günümüzde bireylerin belirli dönemlerde genel sağlık kontrollerini yaptırması son derece önemlidir.

Emsey Hospital Sağlık İzleme Merkezimizde alanında uzman hekim ve tecrübeli check up danışmanlarımız bireysel risk faktörlerine göre yaş, cinsiyet, meslek ve yaşam standartlarınıza uygun size özel Check up paketi hazırlamakta ve programın her safhasında sizlere eşlik etmektedir.

uroloji_klinigi_uroloji_klinigi.jpg

Üroloji Kliniği

Kapalı radikal prostatektominin büyük avantajları vardır. Avantajları sıralarsak daha az kan kaybı, ameliyat sonrası sonda süresinin hastada daha kısa süre kalması, normal hayata daha hızlı dönüş, hastanın ağrısının az olması gibi çok sayıda avantajları mevcuttur. Bu sebeple kapalı radikal prostatektomi ameliyatları hem hekimler hem de hastalar tarafından daha fazla tercih edilmektedir.

Laparoskopik ve robotik cerrahi karşılaştırısak eğer teknik olarak birbirine oldukça benzemektedir. İkisinin de kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır.  Laparoskobinin en büyük avantajı taktil uyarıdır yani hekim alet ile direkt dokuya dokunabilir, sertliğini hissederek laporoskopik cerrahiyi gerçekleştirebilir. İkinci en büyük avantajı maliyetinin robotik cerrahiye göre daha düşük olmasıdır. Robotik radikal prostatektominin en büyük avantajlarından biri 3 boyutlu görüntülemedir. Cerrah oldukça konforlu şekilde ameliyatı gerçekleştirmektedir. Dezavantajı olarak maliyet söylenebilir. İki ameliyatında fonksiyonel ve onkolojik sonuçları aynıdır.

el_bileginden_anjiyo@x.jpg

Kardiyoloji Kliniği

Emsey Hospital Kardiyoloji Biriminde uzman kadromuz sık görülen kalp hastalıklarının yanında pek çok nadir ve kompleks kardiyolojik patolojinin de tanısı koymakta, güncel bilimsel veriler ışığında tedavi düzenlemektedir.

Hastanemiz, özellikle kalp kapak hastalıkları, koroner arter hastalıkları, konjenital kalp rahatsızlıkları, hipertrofik kardiomiyopatiler, kalp yetmezliği ve kalp ritim bozuklukları (aritmiler) multidisipliner bir yaklaşımla en ileri teknik ve teknoloji ile hastaların takipleri sağlanmaktadır. Kardiyoloji hekimlerimiz gereğinde kalp damar cerrahi ekibi, endokrinolog, iç hastalıkları uzmanı, patolog, diyetisyen ve fizyoterapist gibi diğer branşlarda görev alan uzmanlar ile birlikte çalışmaktadır. Bu ekip çalışmasının ortak noktası “hasta”dır ve ortaya çıkan tedavi seçenekleri hasta ile paylaşılarak hasta için en iyi seçenek seçilir.

Bu anlamda her tür girişimsel kardiyolojik işlemler (anjiyografi, koroner, periferik damarların girişimsel tedavisi), pacemaker implantasyonu (kalp pili takılması), non-invazif tanı prosedürleri (ritim ve tansiyon holteri, ekokardiyografi laboratuvarı, efor testi, eforlu talyum testi) diagnostik kardiyoloji departmanında başarı ile yapılmaktadır.

Gece Polikliniklerimiz ile
7/24 Hizmetinizdeyiz

24 Saat hizmet veren polikliniklerimiz: Kadın Hastalıkları ve Doğum, Acil, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Radyoloji, Dahiliye (03:00’e kadar çalışmaktadır.)

Gece poliklinik yapan branşlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Çağrı Merkezimizden öğrenebilirsiniz. 444 25 99 - 0850 811 25 99

Emsey Hospital’ı Tanıyın

Dünya standartlarında kaliteli sağlık hizmeti ile yurtiçi ve yurtdışından gelen hastalarını kabul eden Emsey Hospital, Uluslararası JCI Akreditasyon (Joint Commission International) belgesine sahiptir. Alanında uzman hekimleri ve tecrübeli sağlık profesyonelleri ile multidisipliner hasta bakımı yaklaşımını benimseyen Emsey Hospital, “güven” denilince akla gelen ilk hastane olmayı kısa sürede başarmıştır.

anneoluyorumx.jpg

DOĞUM KOÇU

GEBE DANIŞMANLIK MERKEZİMİZ İLE YANINIZDAYIZ

Anne olacağını öğrendiği ilk günden bebeğini kucağına aldığı güne kadar olan dönemde doğum koçları, uzman kadromuzla annelerin duygusal ve bedensel açıdan doğuma ve doğum sonrasına bilinçli bir şekilde hazırlanmasına destek olacak Doğum Koçu Danışmanlık Merkezimizle müstakbel anne ve babaların yanındayız.

 

 

Detaylı Bilgi Almak İçin Bizi Arayın

444 25 99

0 553 413 56 19

 

 

Yukarı