Biyokimya

 

Biyokimya, biyofizik, moleküler biyoloji, yapısal biyoloji, mikrobiyoloji, farmakoloji ve adli bilimlerin de içinde olduğu disiplinler arası bir bölümdür. Biyokimya çalışmaları organik, anorganik ve analitik kimya teknikleri ile iç içedir.

Biyokimya biyolojik proseslerin moleküler temelde çalışıldığı bir bilim alanıdır. Nükleik asitlerin, proteinlerin, lipidlerin, karbohidratların ve diğer biyomoleküllerin canlı sistemlerdeki fonksiyonlarıyla ilgili yapı ve etkileşimlerinin incelendiği en dinamik bilim alanıdır. Biyokimya, koagulasyon, vitamin, allerji hematoloji, hormon, tümör markıları, otoantikorlar, ilaç ve toksik maddeler, uyarı testleri, tarama testleri, idrar ve diğer vücut sıvı analizleri gibi bir çok test gurubu çalışılmakta, gereğinde örnekler kendi düzeyimizde akreditasyona sahip yurtdışı laboratuvarlara gönderilerek hastalara tanı ve tedavisinde en etkin şekilde yardımcı olmak amaçlanılmaktadır.

Biyokimya araştırma konuları çok çeşitlidir: protein saflaştırılması ve proteome analizi, enzimler ve mikroorganizmalardan elde edilen ikincil metabolitler, enzim immobilizasyonu ve inhibisyonu, organik bileşiklerin sentezi ve analizi, DNA bağlanması ve moleküler doking. Hastalıkları kontrol etmek amacıyla yeni ilaç öncülleri ve kimyasal temelli teşhis materyalleri sentezlenmektir.

Emsey Hospital Biyokimya laboratuvarı 7/24 hizmet vermektedir. Tüm testler günlük olarak internal kalite kontrolleri CLSİ kriterleri kullanılarak takip edilmektedir. Ayrıca düzenli olarak dış kalite kontrol programlarına üye olunarak sonuçlar ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirilmektedir. Süreçler kalite yönetim sistemleri doğrultusunda işletilmektedir. Biyokimya laboratuvarı tanı ,araştırma ve takiplerde kullanılan özel testler için referans laboratuvarlarla işbirliği yaprak kaliteyi arttırmayı başarmıştır.

 

BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ 

>Ekleme Tarihi: 27.01.2024
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
Facebook icon Twitter icon Linkedin icon Whatsapp icon
erdalkökcankirtil.png Uzm. Dr. Erdal KÖKCAN Biyokimya Havacılık Tıp Merkezi Hekimi Tanıyın
Yukarı