Hastanemizde yüksek teknoloji ürünü en gelişmiş radyolojik cihazlara sahip olup tüm diagnostik ve girişimsel radyolojik işlemler yapılmaktadır. Radyoloji departmanı, hasta ve doktorların tanı ve tedavi amaçlı tüm taleplerini karşılayabilecek teknik donanıma ve tecrübeli doktor kadrosuna sahiptir. Personel işlemler sırasında hastaların rahat etmesini sağlama konusunda maksimum özeni göstermektedir.

Radyologlar genel radyoloji, bilgisayarlı tomografi, mamografi, panoramik röntgen, dijital floroskopi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi, anjiografi gibi sadece diagnostik işlemleri değil ayrıca terapötik girişimsel işlemleri de yapabilecek bilgi ve deneyime sahiptir. Haftanın 7 günü, 24 saat hasta ve doktorlara hizmet veren departmanda raporlar hemen hazırlanarak tanı ve tedavi süreci hızlandırılmaktadır.


ULTRASONOGRAFİ (US) VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

Karın, pelvik, böbrek, tiroid, toraks, meme, kalça, göz ve kranial ultrasonografi gibi tüm ultrasonografik incelemeler yapılmaktadır. Ayrıca transrektal US, transvajinal US ve intraoperatif US verilen hizmetler arasındadır. Bu tetkiklere ilave olarak ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyonu ve biyopsiler, sıvı aspirasyonları, kateter drenaj işlemleri yapılmaktadır.

Vasküler yapılar ve kan akımı renkli Doppler ultrason ile ayrıntılı olarak değerlendirilebilmektedir. Üst ve alt ekstremite artelyal ve venöz sistem renkli Doppler ultrason, portal Doppler, karotis ve vertebral arter Doppler, orbital ve skrotal Doppler, jinekolojik ve obstetrik Doppler, renal arter Doppler ve graft değerlendirmesi yapılan incelemelerdendir. Bu incelemeler, konusunda oldukça deneyimli doktorlar tarafından yapılmaktadır. Koşulsuz hasta memnuniyeti departmanın ana ilkelerinden olup tetkik için başvuran hastalar aynı gün içinde randevu alabilmekte ve randevu bekleme süresi mümkün olduğu kadar kısa tutulmaktadır.

Mide-bağırsak sisteminin tüm çift kontrast ve bifazik incelemeleri, enterokolizis incelemesi yapılabilmektedir. Eksretuar ürografi, sistografi, voiding sistoüretrografi ve retrograd ürografi yapılabilen genitoüriner sistem incelemelerindendir. Tüm histerosalphingografiler bir kadın doğum uzmanı eşliğinde gerçekleştirilmekte olup imajlar radyologlar tarafından yorumlanmaktadır. Floroskopik incelemelerde özellikle minimal radyasyon dozu ile en kaliteli incelemenin gerçekleştirilmesine dikkat edilmektedir.

 

MAMOGRAFİ

Mamografi meme kanserinin ve diğer iyi huylu meme hastalıklarının tanısında, X-ışınları kullanılarak gerçekleştirilen özel bir incelemedir. Mamografi hizmetleri asemptomatik hastaların tarama amaçlı incelemeleri, semptomatik meme hastalıkları olan bayanların tanısal amaçlı incelemeleri, sterotaksik preoperatif meme işaretlemesi ve konsültasyonları içermektedir.

Cihazların teknolojik özellikleri minimum radyasyon dozu ile optimal magnifikasyon ve kompresyon tekniklerine olanak sağlamaktadır. Tarama ve tanı amaçlı mammografik incelemeler için doğru ve hızlı diagnostik hizmetler veren departmanda galaktografi, ultrason eşliğinde meme işaretlemesi, ince iğne aspirasyonu ve biyopsiler de başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Bu cihazlar kullanılarak yapılan tüm incelemelerin görüntüleri PACS (Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi) sistemine aktarılmakta, radyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmekte ve saklanmaktadır. Sistemin hastane işletim sistemi (HİS) ile entegre olması tüm poliklinik ve kliniklerden sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşma ve gerektiğinde konsültasyon yapma imkanı sağlamaktadır.

 

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

BT bedenin herhangi bir bölümünün ayrıntılı kesitsel görüntüsünü oluşturabilmekte olup yumuşak doku hastalıklarından kırıklara kadar birçok hastalığın tanısında kullanılabilmektedir. Direkt grafi ve ultrasonografi gibi diğer görüntüleme yöntemlerinin açığa kavuşturamadığı durumlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Beyin, vertebra, toraks, abdomen, kemik ve pelvik yapılar gibi vücudun herhangi bir kesiminin spiral ya da sequential taraması yapılabilmektedir. Ayrıca cerrahi gereksinimi azaltmak ve lezyonların doku tanısı için BT eşliğinde biyopsi ve girişimsel işlemler de yapılmaktadır.

 

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MR)

Tüm nörolojik incelemeler (beyin, boyun ve vertebral kolon), vasküler anjiografi (periferal, intrakranial, karotis ve aorta), abdomen, toraks ve kardiyak incelemeler, meme MRG, kas-iskelet sistemi incelemeleri, MR kolanjiopankreatikografi (MRCP), fetal MRG ve fonksiyonel MRG incelemeleri yapılabilmektedir. Fonksiyonel MRG teknikleri kan oksijen düzeyine bağımlı görüntüleme (BOLD), diffüzyon ve perfüzyon MRG, MR spektroskopi ve beyin omurilik sıvısı akım analizini kapsamaktadır. Mamografi ve ultrasonun kesin tanı koyamadığı olgularda meme kanserinin tanısına yönelik meme MRG yapılabilmektedir. MRCP incelemeleri bilier ve pankreatik kanalları noninvazif olarak görüntüleyebilmekte olup hızla tanısal amaçlı ERCP incelemelerinin yerini almaktadır. Departmanda her yaştaki hastalar için anestezi kullanımını gerektiren radyolojik incelemeler uzman anestezi doktoru gözetiminde yapılabilmektedir.

3 TESLA MR (EMAR)

Emsey Hospital Radyoloji Kliniğinde kullanılan 3 Tesla MR, tüm organ ve dokuların, tek seansta yüksek görüntü kalitesiyle taranarak hastalarımızın sağlık sorunlarının görüntülenmesinde başvurulmaktadır.  

Radyasyon riski taşımadığı ve incelediği dokuları ayrıntılı bir şekilde gösterebildiği için tıp alanında çok sık kullanılan bir görüntüleme yöntemi olan MR (EMAR),  erken tanı ve hastalıkların ilerlemeden tedaviye olanak sağlamaktadır.

Gelişen teknoloji ile birlikte tüm organ ve dokuların, tek seansta, 3 Tesla MR ile yüksek görüntü kalitesiyle detaylı taranması mümkün hale gelmiştir.  

Baş, boyun, göğüs kafesi, gövde, omurga ve bacakları diz altına kadar kapsayacak şekilde tüm vücudun tarandığı 3 Tesla MR incelemesinde başta beyin, omurilik olmak üzere sinir sistemine ait tümörler, damarsal bozukluklar (damar balonlaşması gibi), kas iskelet sistemine ait patolojiler, akciğer, karaciğer, pankreas ve karın içi diğer organlar, böbrek, mesane, kadınlarda rahim ve yumurtalıklar, erkeklerde prostat ve testislere ait sağlık sorunları tespit edilebilmektedir.

Normal bölgesel MR çekimleri ile aynı hazırlanış ve çekim prosedürüne sahip olan tüm vücut MR incelemesi yaklaşık 45 dakika içinde bitmektedir. MR cihazı X-ışını kullanmadığı ve manyetik alan/ses dalgaları ile görüntüleme yaptığı için bu çekim sırasında kişi radyasyon almaz ve inceleme sırasında genelde kontrast madde kullanılmaz. Dolayısı ile her yaşa uygulanabilir. 

Doktor kontrolünde yapılması gereken tüm vücut MR taraması, bazen kişisel ve çevresel riskler de göz önünde bulundurularak ek laboratuvar ve radyolojik incelemeler ile desteklenmelidir.

 

 

Facebook icon Twitter icon Linkedin icon Whatsapp icon
ahmetkemalfiratdamali.png Prof. Dr. Ahmet Kemal FIRAT Radyoloji Girişimsel Radyoloji Hekimi Tanıyın
ishakikizdamali.jpg Uzm. Dr. İshak İKİZ Radyoloji Hekimi Tanıyın
asumanyigitdamali.png Uzm. Dr. Asuman YİĞİT Radyoloji Hekimi Tanıyın
hülyafatmacengizdamali.png Uzm. Dr. Fatma Hülya CENGİZ Radyoloji Hekimi Tanıyın
hüdaverdikarademirdamali.png Uzm. Dr. Hüdaverdi KARADEMİR Radyoloji Hekimi Tanıyın
hüseyinçağildamali.png Uzm. Dr. Hüseyin ÇAĞIL Radyoloji Hekimi Tanıyın
Yukarı