Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (Neonatoloji Ünitesi)

Hastanemiz yoğun bakım ihtiyacı olan tüm yenidoğan bebeklere gerekli desteği sağlamaktadır. Güncel bilgiler ışığında, modern tıbbi donanımıyla bebekleri kısa sürede ailelerine kavuşturmakta, ailelerin bilgilendirilmesinde ve eğitiminde gerekli kaynakları sağlamaktadır. Ünitemiz, en ağır ve ileri düzey bakım gereken hasta yenidoğanlara hizmet vermek üzere düzenlenmiş olup yoğun bakım hizmeti neonatoloji uzmanı 1 doçent ve 1 uzman hekim tarafından verilmektedir.

Ünitemiz ileri prematüre bebeklerin ve zamanında doğmuş ağır hastalıklı yenidoğan bölümü (15 küvöz), dış merkezlerden gelen hastaların ve septik hastaların izlendiği izolasyon bölümü (8 oda), hastalıkları kontrol altına alınmış daha iyi bebeklerin izlendiği bölüm (15 küvöz)  olmak üzere üç  ayrı bölüm halinde düzenlenmiştir. Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde 38 küvöz, 22 mekanik ventilatör, 38 monitör, 12 fototerapi cihazı, kan gazı cihazı ve TPN hazırlama ünitesi  bulunmakdadır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde, 22’inci gebelik haftasından itibaren erken doğan bebeklere, solunum sıkıntısı olan bebeklere,  anne karnında mekonyum yutmuş bebeklere, zor doğum sonucu oluşan beyin ve diğer organ hasarı gibi yüksek risk taşıyan bebeklere ileri düzeyde bakım sağlanmaktadır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde; solunum desteği (ventilatör tedavisi), kan değişimi, fototerapi (ışık tedavisi), perkütan katater uygulamaları (kol ve bacakta yer alan ince damarlardan kalbe uzanan ince damar yolu), total parenteral nutrisyon (tamamen damar yolu ile beslenme) uygulamaları, toraks tüpü takılması (akciğer hava kaçağı tedavisi), hasta başı EKO (Kalp ultrasonu), hasta başı USG (beyin ve diğer iç organların değerlendirilmesi için ultrason), retinopati muayenesi (erken doğan bebeklerin göz muayeneleri) yapılmaktadır. Ünite; Çocuk Cerrahisi, Çocuk Nörolojisi, Çocuk Kardiyolojisi uzmanlarından destek almaktadır.

Riskli prematüre polikliniğimizde ünitemizden taburcu olan sorunlu yenidoğanlar izlenmektedir.

>Ekleme Tarihi: 10.02.2024
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
Facebook icon Twitter icon Linkedin icon Whatsapp icon
mustafakuldamali.png Prof. Dr. Mustafa KUL Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji Hekimi Tanıyın
Yukarı