Kalite Yönetimi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİMİZ

Emsey Hospital Kalite Yönetim Sistemi Joint Comission International JCI Akreditasyon Standartları ve Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

 

KALİTE YÖNETİM EKİBİMİZ

- Emine Önar (Kalite Birim Sorumlusu)

- Öznur Barut (Kalite Birim Sorumlusu)

- Merve Tepe (Kalite Uzmanı)

- Yonca Çiftçi (Kalite Dökümantasyon Uzmanı)

 

 

JCI(Joint Commision International)


Uluslararası platformda sağlık alanında hizmet gösteren saygın bir akreditasyon kuruluşu olan JCI uluslararası hasta güvenliğini temel alan, sıkı hasta bakım standartlarını teşvik eden ve yüksek performans elde etmek üzere çözümler sunan bir kuruluştur.
JCI'a başvuran ve başarılı olan kurumlar JCI akreditasyonu ve global Gold Seal of Approval olarak tanınan sertifikasyonu elde etmektedirler.

Akreditasyon; herhangi bir kurumun tüm faaliyetlerinin, bağımsız bir kurul tarafından denetlenip, değerlendirilerek uluslararası standartlara uyum gösterdiğinin belgelenmesidir. JCI akreditasyonunun en önemli amacı kurumu değil, hasta memnuniyetini, hizmet kalitesini ve hasta güvenliğini ön planda tutmaktır. Kurumumuzun açılışından itibaren bu anlayışla hizmet vermek, hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir noktadır.

JCI akreditasyonu özellikle sağlık kuruluşlarında hasta güvenliği, tesis güvenliği, çalışan güvenliği, enfeksiyonların önlenmesi, yanlış uygulamaların önlenmesi, hasta ve yakınlarının korunması ve bilgilendirilmesi, kişisel hak ve gizliliklerinin korunması, olumsuz olayların kayıt altına alınması ve sürekli izlenerek düzeltilmesi gibi konularda standartlar geliştirmekte ve sağlık kuruluşlarının bu standartlara uyumunu denetleyip başarılı olanları akredite etmektedir.

 

EMSEY HOSPITAL KALİTE YOLCULUĞUMUZ

Emsey Hospital sahip olduğu son teknolojik alt yapı, hasta güvenliği ve mahremiyetini ön planda tutan kaliteli ve güvenilir bir anlayış ile sağlık sektöründe hizmete vermeye başlamıştır.

alite yolculuğumuza hastanemizin inşaat aşamasında başlayarak tüm tesis, donanım ve tıbbi süreçler Sağlık Bakanlığı hizmet kalite standartları ve Uluslararası JCI kalite standartlarına göre oluşturulmuştur.

Hastanemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda hasta memnuniyetimizi en üst seviyelere taşımak ve hasta mahremiyetine önem vermek kurum olarak üstlendiğimiz en önemli görev ve sorumluluğumuzdur.

Kurum olarak hedefimiz; kanıta dayalı güncel tıp uygulamalarıyla, en yüksek kalitede tanı, tedavi ve bakım hizmetleri vererek ve gerek hastalarımız, gerekse çalışanlarımız için riskleri azaltarak, memnun hastalar ve mutlu çalışanlarla büyümeye devam etmektir.

 


EMSEY HOSPITAL JCI AKREDİTASYON BAŞARIMIZ
Hastanemiz kuruluşundan bu yana sağlıkta kaliteye, hasta güvenliğine, çalışan güvenliği ve tesis güvenliğine verdiği önemi uluslararası bir denetim ve belgeyle kanıtladı. 25-29 Ağustos 2014 tarihlerinde dünyanın en önemli akreditasyon kalite kuruluşu olan JCI (Joint Commision International) tarafından gerçekleştirilen İlk denetimde tüm sistemimizle, tüm standartlarda akredite olma başarısını gösterdik.  Tüm standartları tam karşılayarak çok yüksek bir puanla EMSEY HOSPITAL akredite olmaya hak kazanmıştır.

 

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK KALİTE STANDARTLARI (SKS DEĞERLENDİRMELERİ BAŞARIMIZ)

Hastane Sağlık Kalite Standartlarına göre “Emsey Hospital” olarak açılışımızdan itibaren her yıl girdiğimiz denetimler de A sınıfı hastane unvanını almaya hak kazandık.

 

SKS KALİTE YÖNETİMİ

- KALİTEDEN SORUMLU YÖNETİM EKİBİ
- BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI
- KOMİTELER VE KOMİTE ÜYELERİ
- ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
- SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ
- HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
- SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
2019 YILLIK EĞİTİM PLANI

 

 

Ziyaretçi Kuralları

 

Ziyaretlerinizi 10.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz. Farklı bölümlerde, farklı ziyaret saatleri uygulanabilir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi danışmadan alabilirsiniz.

Hasta sağlığı açısından, oda içinde aynı anda üç kişiden fazla ziyaretçi olmamasına özen gösteriniz.

Hastaya yapılacak muayene ya da işlem sırasında hastanın mahremiyetine saygı duymak adına odadan ayrılın.

12 yaşın altındaki çocuklar, hasta ziyaretine yanlarında bir yetişkin olması koşuluyla gelebilir.

Hastalarınız için getirdiğiniz canlı çiçekleri lobideki danışmana teslim ederek hastanıza çiçek kartınızı götürebilirsiniz.

Hastalarımızın sağlığını korumak için lütfen dışarıdan yiyecek-içecek getirmeyiniz ve kabul etmeyiniz.

Ziyaret öncesi ve sonrası ellerinizi yıkayınız ya da el dezenfektanı kullanınız.

Hekimlerimiz tarafından hasta sağlığı için ziyaretçi uygulaması yasaklanmışsa, lütfen bu kurala uymaya özen gösterin.

 

Refakatçi Politikası

 

Hastanemizdeki hasta odaları tek kişilik olup tüm odalarımızda refakatçilerin kalabileceği bir yatak bulunmaktadır. Yoğun bakımlarda ise refakatçi uygulaması yoktur.

Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.

Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.

Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.

Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.

Hekimlerimiz tarafından hasta sağlığı için refakatçi uygulaması yasaklanmışsa, lütfen bu kurala uymaya özen gösterin.Yukarı