Emsey Hospital Göğüs Hastalıkları Kliniği, branşın ilgi alanına giren hastalıkların tanı ve tedavisinde, güncel bilgiler doğrultusunda bilimsel ve etik hizmet sunmaktadır.

Halen ülkemizde önemli bir sorun olan tüberküloz hastalığının yanında, alerjik solunum yolu hastalıkları, astım, kronik bronşit gibi sigara ile ilişkili akciğer hastalıkları, akciğer zarının (plevra) hastalıkları, akciğer kanseri, solunum yetmezliği, akciğer enfeksiyonları, çevresel ve mesleki akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisine yönelik akademik faaliyetler yapılmakta ayrıca, hastaların takibinde yataklı servis ve poliklinik hizmeti verilmektedir.

Merkezimizde uygulanan tanısal işlemler şunlardır:

 • Solunum fonksiyon testleri
 • Endobronşial Ultrasonografi (EBUS)
 • Allerji cilt testleri
 • Fiberoptik video bronkoskopi
 • Bronş biopsisi, bronkoalveoler lavaj
 • Plevra biopsisi
 • Transtorasik akciğer biopsisi (girişimsel radyoloji tarafından tomografi altında)

Ayakta ya da yatarak hastalarımızın tanı ve tedavisinde gerekli olan solunum fonksiyon testleri, allerji testleri, gerektiğinde biyopsi ve bronkoskopik işlemler radyoloji bölümüyle de işbirliği yapılarak (röntgen, tomografi ve ultrason) hastanemiz bünyesinde gerçekleştirilebilmektedir.

 

AKCİĞER KANSERİ

Akciğer kanseri normal akciğer dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan bir hastalıktır. Akciğerde bu kontrolsüz çoğalma sonucunda değişen boyutlarda kitleler oluşarak, hem çevre dokulara hem de hastalığın daha ileri aşamalarında uzak organlara (sıklıkla karaciğer, kemik, beyin) yayılarak hasara neden olur.

 

Akciğer kanseri için risk faktörleri nelerdir?

 • Sigara
 • Pasif sigara dumanı maruziyeti
 • Fibröz mineral (asbest-erionit) maruziyeti
 • Radon gazı
 • Ailesel yatkınlık belirtileri
 • Öksürük
 • Öksürükle ağızdan kan gelmesi
 • Nefes darlığı
 • Bazen hırıltılı nefes alıp verme
 • Geçmeyen göğüs ve kol ağrısı
 • Ses kısıklığı
 • Tekrarlayan-iyileşmesi geciken akciğer enfeksiyonları
 • Boyunda-yüzde şişlik
 • İştahsızlık
 • Kilo kaybı
 • Yorgunluk
 • Öykü
 • Görüntüleme yöntemleri
 • Akciğer grafisi
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Manyetik rezonans görüntüleme
Facebook icon Twitter icon Linkedin icon Whatsapp icon
alimetingörgünerdamali.png Prof. Dr. Ali Metin GÖRGÜNER Göğüs Hastalıkları Hekimi Tanıyın
dr_mevlut_omer_soylu.jpg Uzm. Dr. Mevlüt Ömer SOYLU Göğüs Hastalıkları Hekimi Tanıyın
esra_kadioglu_damali.png Uzm. Dr. Esra EKBİÇ KADIOĞLU Göğüs Hastalıkları Hekimi Tanıyın
Yukarı