Misyonumuz & Vizyonumuz

MİSYON

Kanıta dayalı tıbbı benimsemiş uzman bir kadro ile tüm hastalara uluslararası standartlarda kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak.

VİZYON

Sunduğu kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti ile dünyada referans gösterilen sağlık kurumlarından biri olmak.

DEĞERLERİMİZ

YENİLİK: Mükemmeliyetçi yapımızı geliştirmek için yeni fikirleri benimsiyor ve ülkemizin sağlıklı geleceğine yatırım yapıyoruz.

MÜKEMMELLİK: Kanıta dayalı tıbbın ışığında, multidisipliner tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin sürekli geliştirilmesi için çalışırız.

GÜVEN: Hastalarımız, hasta yakınlarımız, çalışanlarımız ve ilişkide olduğumuz tüm paydaşlarımız nezdinde, sağlıklarını güvenerek emanet edebilecekleri bir sağlık kurumu olma ilkemizden asla taviz vermeyiz.

TOPLUMSAL KATKI: Çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir.

TOPLUMA SAYGI: Hastalarımız ve ziyaretçilerimize iyi niyet ve anlayışla yaklaşmak, yasalar ve ahlak kurallarından hiçbir şartta ödün vermemek daima ilkemizdir.

BÜTÜNSELLİK: Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, Türkiye ve dünya için, sağlığın korunması ve hastalıkların tedavi edilmesine katkı sağlamak bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak ilkelerimiz arasındadır. Bu amaçla çalışma ilkelerine ve iş ahlakına sıkı sıkıya bağlıyız.

ÇEVRE DOSTU YAKLAŞIM: Tüm hizmetlerimizi, çevre ve hasta dostu bir mimari yapıyla hastalarına ulaştırarak, "sorumlu vatandaşlık" ilkesini benimseriz.

KALİTE: Toplam Kalite Yönetim sistemimiz ile insan hayatına değer katarak, sağlık hizmeti sunumunu hep daha iyiye taşıyarak, çalışan ve hasta memnuniyetini sürekli arttırmayı hedefler.Ekleme Tarihi: 3.05.2018
Güncelleme Tarihi: 3.05.2018
Facebook icon Twitter icon Linkedin icon Whatsapp icon
Yukarı