Enfeksiyon Hastalıkları, mikroorganizmalar (bakteri, virüs, parazit) tarafından vücudumuzda meydana getirilen, hem ülkemizde hem de tüm dünya ülkelerinde en sık görülen hastalıklar grubunu oluşturur.

Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde, yüksek ateşle seyreden hastalıklar (grip, soğuk algınlığı, ishal, besin zehirlenmeleri, yılancık, tifo, bruselloz, viral hepatitler, menenjit, sıtma), bağırsak solucanları gibi paraziter hastalıklar, osteomyelit, cerrahi alan enfeksiyonları gibi özel hastalıkların tetkik, tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Ayrıca son yıllarda önem kazanan seyahat hekimliği ve erişkin aşılama programları da Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde uygulanmaktadır.

 

Bazı enfeksiyon hastalıkları ise şunlardır:

A Grubu Beta hemolitik streptokoklar, bakteri türü mikroplardır. Özellikle, kış aylarında kapalı ortamlarda bir arada bulunan insanlarda boğaz iltihaplanmalarına (farenjit) neden olurlar. Streptokoklar, solunum yollarından havayla çıkan damlacıkların insandan insana geçmesiyle bulaşırlar.

Helmint yumurtalarının yutulması ya da larvalarının cildi delerek organizmaya girmesi sonucunda ortaya çıkan paraziterinfeksiyonlardır.

İshal (diyare), günlük dışkılama sayısının (2-3 kezden) ve miktarının normalden (200 gram) fazla, kıvamının ise sulu olması halidir. İnfeksiyöz ya da infeksiyöz olmayan birçok nedenle ortaya çıkabilir.

Bir diğer adı da enterik ateş olan tifo ve paratifo hastalıkları hemen hemen aynıdır, tek farkları hastalıkları oluşturan mikroplardır. Bilinç bulanıklığı, düşmeyen ateş, baş ağrısı, karın ağrısı ile karakterize hastalık; kirli besinler ve sularla ağız yolundan bulaşır, bazı ülkelerde zaman zaman salgınlar yapar, tedavi edilmezse ölümle bile sonuçlanabilir.

Çeşitli coğrafyalarda farklı enfeksiyonlar görülmesine rağmen, gelişmiş ülkelerde bile tüberkülozdan viral hepatite kadar çok çeşitli bulaşıcı hastalıklar yaygın olarak görülüp, hızlı tanı ve uygun tedavi gerektirir.

Hastanemizde ayrıca; seyahat hekimliği, bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama ve diğer koruma yöntemleri konusunda da danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Son yıllarda hastanelerde, en önemli sorunlardan biri olan hastane enfeksiyonlarının görülmemesi için gerek hastane alt yapısı gerekse çalışma prensipleri olarak tüm önlemler alınmıştır. Hastanemizde, Enfeksiyon Kontrol Komitesi kurulmuş olup hastalara tedavileri boyunca hijyenik bir ortamda hizmet sunulmaktadır. Hava ve yüzey dezenfeksiyonları en güncel ve en güvenilir yöntemlerle yapılmaktadır.

>Ekleme Tarihi: 7.10.2023
Güncelleme Tarihi: 7.10.2023
Facebook icon Twitter icon Linkedin icon Whatsapp icon
gülerdelibaltadamali.png Uzm. Dr. Güler DELİBALTA Enfeksiyon Hast. ve Mikrobiyoloji Hekimi Tanıyın
Yukarı