Emsey Hospital Kardiyoloji Biriminde uzman kadromuz sık görülen kalp hastalıklarının yanında pek çok nadir ve kompleks kardiyolojik patolojinin de tanısı koymakta, güncel bilimsel veriler ışığında tedavi düzenlemektedir.

Hastanemiz, özellikle kalp kapak hastalıkları, koroner arter hastalıkları, konjenital kalp rahatsızlıkları, hipertrofik kardiomiyopatiler, kalp yetmezliği ve kalp ritim bozuklukları (aritmiler) multidisipliner bir yaklaşımla en ileri teknik ve teknoloji ile hastaların takipleri sağlanmaktadır. Kardiyoloji hekimlerimiz gereğinde kalp damar cerrahi ekibi, endokrinolog, iç hastalıkları uzmanı, patolog, diyetisyen ve fizyoterapist gibi diğer branşlarda görev alan uzmanlar ile birlikte çalışmaktadır. Bu ekip çalışmasının ortak noktası “hasta”dır ve ortaya çıkan tedavi seçenekleri hasta ile paylaşılarak hasta için en iyi seçenek seçilir.

Bu anlamda her tür girişimsel kardiyolojik işlemler (anjiyografi, koroner, periferik damarların girişimsel tedavisi), pacemaker implantasyonu (kalp pili takılması), non-invazif tanı prosedürleri (ritim ve tansiyon holteri, ekokardiyografi laboratuvarı, efor testi, eforlu talyum testi) diagnostik kardiyoloji departmanında başarı ile yapılmaktadır.

Ayrıca, sağlıklı kişilerin de kalp sağlığı ve kalp hastalıklarının risk faktörleri açısından aydınlatılması ve eğitilmesi koruyucu hekimlik prensipleri çerçevesinde uygulanmaktır.

Kardiyoloji Bölümlerinde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar:

 • Miyokard enfarktüsü (Kalp Krizi)
 • Koroner damar tıkanıkları
 • Kalp Yetmezliği
 • Kalp Ritim ve İleti Bozuklukları
 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Periferik Damar Hastalıkları
 • Aort Damarı Hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Hiperkolesterolemi
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları
 • Hastalık Risk ve Taraması
 • Tüm acil işlemler
 • Girişimsel İşlemler
 • Miyokardial Sintigrafi
 • Transözofagial Ekokardiografi
 • Kardiak Katerizasyon ve Koroner Anjiografi,
 • Kalp sintigrafisi
 • Girişimsel Tedaviler (Koroner Anjioplasti, Stent Yerleştirme, Aterektomi vb.)

Hayatı tehdit edebilecek sonuçlara yol açan kalp krizi (miyokard enfarktüsü) kalp kasını besleyen kan damarlarının tıkanması sonucu ortaya çıkan ciddi bir durumdur. Bu acil durumda hastanın en uygun zamanda anjiografi laboratuvarına alınarak koroner anjiografisinin ve gerekirse balon anjioplasti ve/veya stent uygulaması gibi damar açma işlemlerinin uygulanması gerekmektedir. Hastanemizde, bu tür girişimsel işlemlerin haftanın 7 günü 24 saat uygulanabileceği tıbbi donanım ve deneyimli uzman kadrosu ve yardımcı personel bulunmaktadır.
 
Elektrofizyoloji laboratuvarı, kalp ritim bozukluklarının teşhis ve tedavisinde kullanılmaktadır. Burada ortaya çıkarılan sorunlar pace-maker gibi uygun tedavi seçenekleri ile tedavi edilmektedir. Kalıcı kalp pili uygulaması kalp ritminin hayatı tehdit edecek şekilde yavaşlaması durumunda tercih edilir. Pace-maker da kalbin normalden çok hızlı attığı durumlarda uygulanabilir.

burak_teymen.jpg Doç. Dr. Burak TEYMEN Kardiyoloji Hekimi Tanıyın
muhammettdjanidamali.png Uzm. Dr. Muhammed TDJANI Kardiyoloji Hekimi Tanıyın
Yukarı