Emsey Hospital Kardiyoloji Kliniği, yenidoğandan, yetişkinlerin kalp sağlığını korumaya, kalp rahatsızlıklarının tanı ve tedavilerinde, kompleks kardiyolojik patoloji tanılarının koyulmasına kadar, tüm güncel bilimsel veriler ışığında tedavi süreçlerini düzenlemektedir.

Özellikle kalp kapak hastalıkları, koroner arter hastalıkları, konjenital kalp rahatsızlıkları, hipertrofik kardiomiyopatiler, kalp yetmezliği ve kalp ritim bozuklukları (aritmiler), periferik arter hastalıkları (şah damarı, böbrek atardamarı, bacak ve ayak atardamarı) multidisipliner bir yaklaşımla en ileri teknik ve teknoloji ile hastaların takipleri sağlanmaktadır. Kardiyoloji hekimlerimiz gereğinde kalp damar cerrahi ekibi, endokrinolog, iç hastalıkları uzmanı, patolog, diyetisyen ve fizyoterapist gibi diğer branşlarda görev alan uzmanlar ile birlikte çalışmaktadır.

Kardiyoloji Kliniğimizde yapılan girişimsel işlemler,

Koroner anjiyografi nedir? Koroner anjiyografi kalbi besleyen atardamarlarda olabilen darlık veya tıkanlıklığı belirleyerek, tedavinin gerektiği gibi yönlendirilmesini sağlayan işlemdir.

Bacak ve ayak atardamarlarının girişimsel tedavisi nedir? Yüksek tansiyon, sigara kullanımı, kolesterol, diyabet, hareketsiz yaşam şekli, ileri yaş nedeniyle bacak bölgesinde bulunan atardamarların daralması ya da tıkanması sonucunda ortaya çıkan durumdur. Daralmış veya tıkanmış olan periferik arterlere balon, ilaçlı balon, stent, aterektomi (damar traşlama), ultrasonik ses dalgaları, pıhtıyı emen cihazlar, ve benzeri aletler kullanılarak damar açılması sağlanır.

Pacemaker implantasyonuna (kalp pili takılması)neden ihtiyaç duyulur? Kalp çok yavaş veya düzensiz atıyorsa ritim bozukluğu, kalp yetmezliği ve bazı ciddi kalp kası hastalıkları olan hastalarda elektriksel uyarılar vererek kalbin çalışmasına devam etmesi için kalp piline ihtiyaç duyulur.

Ritim ve tansiyon holteri nedir? Ritim Holteri çarpıntı, ritim bozuklukları, yaşanan kalp krizi sonrasında ölümcül ritim bozukluğu riskinin varlığının tanısının koyabilmesine yarar. Tansiyon Holter ise, kan basıncını ölçerek kaydetmeye yarayan, 24, 48 veya 72 saat boyunca ve belirli aralıklarla takip edilen cihazdır.

Ekokardiyografi nedir? Transdüser göğüs duvarının değişik yerlerine uygulanarak, kalbin duvarları ve kapakları değişik pozisyonlarda kalbin ses dalgaları yolu ile (ultrason) iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesini sağlayan bir alettir.

Efor testi nedir? Kalp damar hastalıklarının teşhisi ve tedavinin takibi, kalbin ve kan damarlarının fiziksel efora nasıl tepki verdiğini değerlendirmek için kullanılan işlemdir.

Eforlu talyum testi nedir? Kalp kasına gelen kan miktarını ölçerek, koroner arter hastalığının (KAH) varlığının anlaşılmasını sağlayan görüntüleme yöntemidir.


Kardiyoloji Kliniğinde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar;

 • Miyokard enfarktüsü (Kalp Krizi)
 • Koroner damar tıkanıkları
 • Kalp Yetmezliği
 • Kalp Ritim ve İleti Bozuklukları
 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Periferik Damar Hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Hiperkolesterolemi
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları
 • Hastalık Risk ve Taraması
 • Tüm acil işlemler
 • Girişimsel İşlemler
 • Miyokardial Sintigrafi
 • Transözofagial Ekokardiografi
 • Kardiak Katerizasyon ve Koroner Anjiografi,
 • Kalp sintigrafisi
 • Girişimsel Tedaviler (Koroner Anjioplasti, Stent Yerleştirme, Aterektomi vb.)

Hayatı tehdit edebilecek sonuçlara yol açan kalp krizi (miyokard enfarktüsü) kalp kasını besleyen kan damarlarının tıkanması sonucu ortaya çıkan ciddi bir durumdur. Bu acil durumda hastanın en uygun zamanda anjiografi laboratuvarına alınarak koroner anjiografisinin ve gerekirse balon anjioplasti ve/veya stent uygulaması gibi damar açma işlemlerinin uygulanması gerekmektedir.

Elektrofizyoloji laboratuvarı, kalp ritim bozukluklarının teşhis ve tedavisinde kullanılmaktadır. Burada ortaya çıkarılan sorunlar pacemaker(pil) veya ablasyon gibi uygun tedavi seçenekleri ile tedavi edilmektedir. Kalıcı kalp pili uygulaması kalp ritminin hayatı tehdit edecek şekilde yavaşlaması durumunda tercih edilir. Ablasyon tedavisi ise kalbin elektriksel sisteminde problem olan noktanın anjiyo işlemi ile ortadan kaldırılmasıdır.

 

Tıkalı bacak veya ayak damar balon – stent - aterektomi tedavisi (damar traşlama işlemi)

Bacak, diz altı ve ayak atardamarı balon - stent işlemi, uygun hastalarda atardamarının daralması ve tıkanması sonucu yaşanabilen rahatsızlıkları tedavi etmek için atardamarın içine stent adı verilen genişletilebilir tüpün yerleştirilerek veya balonlama yapıldığı anjiyo yöntemi ile uygulanabilen bir işlemdir. Özellikle ayakta iyileşemeyen yaraları olan diyabetik hastalara uygulanarak uzuvun kesilmesi engellenebilir. Komplikasyon gelişmeyen hastalar 1 gün sonra tedavisi planlanarak taburcu edilebilir.

 

Aort Kapağının Ameliyatsız Değişimi (TAVI)  İşlemi

Aort kapağı Kritik düzeyde daralmış hastalarda, kateter yardımıyla değiştirilme işlemidir. Ameliyat riski yüksek, ileri yaş hastalarda ameliyata alternatif olarak yapılabilen bir tedavi yöntemidir.

Bilekten (radial) anjiyo ve stent işlemi

Radial anjiyografi uygun hastalarda yapıldığında, femoral anjiyografiye (kasıktan anjiyografi) kıyasla daha az giriş bölgesi komplikasyonları, daha kısa hastanede yatış süresi ve erken mobilizasyon açısından daha fazla hasta konforu (kum torbası ihtiyacı yok) sağlar.

Koroner damarların balon ile genişletilmesi ve stent işlemi

Kalbi besleyen atardamarların daralması ve tıkanmasını tedavi etmek için Koroner arter (kalp atardamarı) balon ve stent işlemi, atardamarın lümeni içine stent adı verilen genişletilebilir tüpün yerleştirilerek, işlem öncesi ve sonrası gerektiğinde balon tedavisi yapılarak anjiyo yöntemi ile uygulanan bir işlemdir. Son dönemlerde neredeyse tamamına yakın işlemlerde ilaç kaplı stent takılmaktadır. İlaç kaplı stent kan pıhtılarının oluşmasını önlemek için yavaş salınan bir ilaçla kaplanmıştır. Komplikasyon gelişmeyen hastalar 1 gün sonra tedavisi planlanarak taburcu edilebilir.

Şah Damarı (Karotis arter) stent işlemi

Şah damarı stent işlemi, uygun hastalarda şah damarının (karotis arter) daralmasını tedavi etmek için karotis arterin lümeni içine stent adı verilen genişletilebilir tüpün yerleştirilerek anjiyo yöntemi ile uygulanan bir işlemdir. Şah damarındaki daralmanın açılması sebebi ile inme (felç) geçirme riski azaltılmaktadır. Komplikasyon gelişmeyen hastalar 1 gün sonra tedavisi planlanarak taburcu edilebilir.

Renal arter stent işlemi

Renal arter stent işlemi, uygun hastalarda renal arterin (böbrek atar damarının) daralmasını tedavi etmek için renal arterin lümeni içine stent adı verilen genişletilebilir tüpün yerleştirildiği anjiyo yöntemi ile uygulanan bir prosedürdür. Böbreğin korunması ve kontrolsüz hipertansiyon hastalarında böbrek damarının açılması önemlidir. Hastalar 1 gün sonra komplikasyon gelişmezse tedavisi planlanarak taburcu edilebilir.

Damar içi görüntüleme yöntemleri

Özellikle konvansiyonel anjiyografinin yetersiz olduğu ( 2 boyutlu görüntü), stent işlemi öncesi ve sonrası, bazı özel durumlarda damar içini incelemek için ultrason dalgaları veya yakın kızılötesi ışık kullanılarak damar içi ultrasonografi (IVUS) ve optik koherens tomografi (OCT) damar içi görüntüleme yapılabilen işlemlerdir.

Elektrofizyolojik çalışma (ritm bozuklukları tanı yöntemi), pacemaker (pil), ablasyon (ritm bozulukları tedavi yöntemi), ICD (şoklama cihazı), CRT (kalbi düzenleyen özellikli pil) tedavileri

 

Elektrofizyoloji laboratuvarı, kalp ritim bozukluklarının teşhis ve tedavisinde kullanılmaktadır. Burada ortaya çıkarılan sorunlar pacemaker (pil) veya ablasyon gibi uygun tedavi seçenekleri ile tedavi edilmektedir. Kalıcı kalp pili uygulaması kalp ritminin hayatı tehdit edecek şekilde yavaşlaması durumunda tercih edilir. Ablasyon tedavisi ise kalbin elektriksel sisteminde problem olan noktanın anjiyo işlemi ile ortadan kaldırılmasıdır. Kalp gücü önemli oranda azalmış uygun hastalarda ICD (şoklama cihazı) cihazı yerleştirilmesi hayat kurtarıcı olmakla birlikte yine uygun hastalarda CRT(kalbi düzenleyen özellikli pil) kalp yetmezliği semptomlarını azaltabilmektedir

 

 

 

>Ekleme Tarihi: 4.01.2024
Güncelleme Tarihi: 4.01.2024
Facebook icon Twitter icon Linkedin icon Whatsapp icon
selim_topcudamali.png Doç. Dr. Selim TOPCU Kardiyoloji Hekimi Tanıyın
muhammettdjanidamali.png Uzm. Dr. Muhammed TDJANI Kardiyoloji Hekimi Tanıyın
Yukarı