Sürdürülebilirlik Politikası

EMSEY HOSPITAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Kurumsal değerlerimiz, temel çalışma ilkelerimiz ve etik anlayışımız ile ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim ana alanlarındaki performansımıza, küresel sürdürülebilir kalkınma amaçları ile yön vermektedir.

Temel hedefimiz politikamız doğrultusunda yönettiğimiz sürdürülebilirlik önceliklerimiz ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına olan katkımızı tüm paydaşlarımız ile sürekli kılmaktır.

Sürdürülebilirlik Politikamız üç ana odak alanından oluşmaktadır;

1- ‘’DAHA SAĞLIKLI BİR DÜNYA’’

 • Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak,
 • Yenilenebilir enerji kapasitesini ve verimliliğini artırmak için yeni teknolojilere yatırımlar yapmak,
 • Su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamayı ve bu konuda farkındalık sağlayacak projeler geliştirmek ve destekleme
 • Enerji verimliliği için çözümler geliştirmek ve gerekli alt yapıyı oluşturmak,
 • Enerji tüketimlerimizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek,
 • Sıfır Atık hedeflerine uyum sağlamak,

2- ‘’ ÖNCE İNSAN’’

 • Toplumsal gelişime katkıda bulunan yüksek etkili sosyal projeler ve sosyal sorunlara kalıcı çözümleri hayata geçirmek,
 • Faaliyetlerimizin çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirerek toplum sağlığının gözetilmesini sağlamak,
 • Çalışan bağlılığı ve refahını yükseltmeyi, kendilerini geliştirebilecekleri ve güven içinde çalışabilecekleri çalışma ortamı oluşturmak,
 • Çalışma ortamlarımızda her türlü ayrımcılığın önlenmesi ve buna bağlı olarak istihdam, kariyer yönetimi, ücretlendirme, performans değerlendirme vb. konularda eşit haklar sağlamak,
 • Kadının gücüne inanarak çalışma ortamlarımızın tüm kademelerinde kadın istihdamının gelişimine ve nitelikli aktif katılımına destek olmak,

3- “OPERASYONEL MÜKEMMELLİK”

 • İş süreçlerimizde temel iş etiği kuralları ve kurumsal yönetişim ilkeleri ile uyum sağlamak,
 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını yaygınlaştırmak için iş birlikleri geliştirmek,
 • Rüşvet ve yolsuzluklar ile mücadele etmek ve paydaşlarımızı bu konuda teşvik etmek,
 • Sürdürülebilirlik anlayışımızı sorumlu tedarik zinciri uygulamalarıyla hayata geçirmeyi ve tedarikçilerimize değer katmak,
 • Gelişen teknoloji ve dijital unsurları değerlendirerek paydaşlarımıza farklılaşan hizmet ve çözümler sunmak.

 

Bu politikanın tüm paydaşlara iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağımızı taahhüt ederiz. Bu politika aynı zamanda hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli gözden geçirilmektedir.Ekleme Tarihi: 29.09.2021
Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
Facebook icon Twitter icon Linkedin icon Whatsapp icon
Yukarı