Kalite Belgelerimiz

Akreditasyon Belgelerimiz

 

TEMOS

Dünya çapında uluslararası hasta yönetimini dahil eden standardlarıyla ISQua/IEEA tarafından akredite edilmiş ilk ve tek akreditasyon kurumu olan Temos İnternational tarafından "Excellence in Medical Tourism" (Medikal Turizmde Mükemmellik) ve "Qualty in Medical Care" (Tıbbi Bakımda Kalite) belgeleri ile A puan alarak akredite edildik.

- TEMOS EXCELLENCE IN MEDICAL TOURISM 

- TEMOS QUALITY IN MEDICAL CARE

JCI

Hastanemiz 2014 tarihinde akreditasyon kalite kuruluşu olan JCI (Joint Commision International) tarafından gerçekleştirilen denetimde akredite olmaya hak kazanmıştır.2023 yılı itibari ile reakreditasyon süreci planlanmaktadır.

 

SAS (Sağlıkta Akreditasyon Standartları)

Dünya'da kalite ve akreditasyon faaliyetlerinin çatı kuruluşu olan ISQua'ya (The International Society for Quality in Healthcare) üye olan TÜSKA, sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon alanında başarıyı yakalayan Emsey Hospital'ı SAS belgesiyle akredite etti.

SAS AKREDİTASYON BELGESİ

 

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları

 

Emsey Hospital sağlıkta ulusal kalite sistemini kurmak amacı ile oluşturulan ‘’Sağlıkta Kalite Standartları’’  ve ‘’ Sağlıkta Kalitenin geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine dair Yönetmelik’’ doğrultusunda hizmet vermektedir.

 

TURQUALITY

Hastanemiz Ticaret Bakanlığı tarafından; ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı/hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Marka desteğine 2018 yılında alınan hastanemiz 2023 yılında bir üst ve son adımı olan TURQUALITY kapsamına alınmıştır.

 

EUROSPINE (Surgical  Spine Centre of Excellence)

Hastanemiz Avrupa Omurga Derneği  tarafından (Euro Spıne Society) ‘’Omurga Cerrahisi Mükemmeliyet Merkezi’’ belgesi ile Asya Kıtası ve Türkiye’de Akredite edilen ilk hastane olmuştur.

EUROSPINE CENTER OF EXCELLENCE

 

Sağlık Turizmi Yetkilendirme Belgesi

Hastanemiz Sağlık Bakanlığı Tarafından 2017 yılında ‘’Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’’ verilen ilk hastanedir.

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

Hastanemiz Yönetim Sistemlerini;  sistematik, kuralları tanımlı,  tanımlanan kurallara bağlı ve sürekliliğinin sağlandığı şekilde yürütüldüğüne dair bağımsız bir şekilde denetlenip ‘’ISO 9001: 2015’’ belgesi’ ni almıştır. 

ISO 9001 BELGESİ

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Hastanemiz bilgiyi doğru biçimde muhafaza ederek gizlemeyi ve güvende tutmayı amaçlayan bir standartlar bütünü olan. ‘’ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’’ belgesini almıştır.

ISO 27001:2013 BELGESİ

 

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Hastanemizde hasta/ hasta yakını ve çalışana sunulan yemek hizmetlerinde; gıdanın amaçlanan kullanıma uygun olarak hazırlandığında veya tüketildiğinde dair  “Gıda Güvenliği Sertifikası’’ mevcuttur. 

GIDA GÜVENLİĞİ

 

Sıfır Atık Belgemiz
İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan sıfır atık sertifikasını almaya hak kazandık.

SIFIR ATIK BELGESİEkleme Tarihi: 23.09.2021
Güncelleme Tarihi: 23.09.2021
Facebook icon Twitter icon Linkedin icon Whatsapp icon
Yukarı