Kulak Burun Boğaz Bölümü (otorinolaringoloji) (KBB), tüm yaş gruplarında dış kulak, orta kulak, kulak zarı, burun, boğaz, ses teller, yemek borusunun (yutak) üst bölümü ve yüz sinirleriyle ilgili hastalıkların ve iç kulakla beyin arasında yer alan patolojilerin tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp alanıdır.  


Burun boşluğu (nazal kavite) ve sinüs sorunları, alerji, adenoid, bademcik, koku alma problemleri, burundan nefes alma güçlükleri, kulak ve/veya iç kulaktan kaynaklanan duyma ve denge bozuklukları, infeksiyonlar, ses telleri ve larinks hastalıkları, konuşma ve ses sorunlarının bir kısmı, yemek borusunun üst kısmına ait sorunlar, yutma ve nefes alma sorunları, bölgenin onkolojik hastalıkları KBB uzmanlık alanında değerlendirilmektedir.


KBB hastalıkları çok çeşitli şikâyet ve bulguya neden olabilmektedir. Bunlardan başlıcaları ;

 • Baş dönmesi
 • Gözlerde yanma, kaşınma ve sulanma
 • Hapşırma
 • Burun akması, kaşınması
 • Burun kanamaları
 • Kulak ağrısı
 • Kulak çınlaması, uğultu
 • İşitme kaybı
 • Kulaklardan akıntı gelmesi
 • Boğaz ağrısı
 • Ses kaybı
 • Çene ağrısı
 • Sıkça uyanıklığa neden olan aşırı horlama
 • Öksürük
 • Baş ağrısı
 • Ateş

Bu bulguların varlığında bir KBB uzmanına başvurulması uygun olacaktır.
Hastanemizin uluslararası standartlarda hizmet veren KBB ünitesinde görev yapan uzman kadromuz ile rutin KBB muayeneleri nazal endoskopi, endoskopik ve mikroskobik otoskopi, larenks ve ses ile ilgili rahatsızlıklarda ise videolaringoskopi kullanılarak gerçekleştirilmektedir.


Ayrıca Odyoloji ve Nörotoloji Laboratuvarı’nda her türlü işitme bozukluğunun değerlendirilmesi için saf ses ve konuşma odyometrileri, akustik refleks ölçümü, akustik ve ştatikimpedans ölçümleri, beyin sapı odyometrisi (BERA), yeni doğan işitme testi (oto akustik emisyon)(OAE) yapılmaktadır.


Medikal ve cerrahi tüm tedaviler yine bilimsel kanıta dayalı tıp çerçevesinde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Bu tedavilerden birkaçı şöyledir;

 • Fonksiyonel burun ameliyatları (Rinoplasti, Septorinoplasti, SRP)
 • Burun orta bölmesinin düzeltilmesi (Septoplasti, SMR)
 • Termal welding yöntemi ile geniz Eti, Bademcik, Kulağa tüp takılması (Adenoidektomi,
 • Tonsillektomi, Ventilasyon tüpü takılması)
 • Horlama, Uyku Apnesi Cerrahisi (UPPP)
 • Burun etlerine radyofrekans uygulaması (Alt konkaya RF)
 • Yumuşak damağa radyofrekans uygulaması
 • Yüzdeki küçük lezyonların radyofrekans ile çıkarılması
 • Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESS)
 • Ses tellerinin biopsi, nodül, kist, polip, ödem cerrahisi (Larengoskopi, MLS)
 • Larenksin ve boyundaki lenf bezlerinin çıkarılması (Larenjektomi, Boyun Diseksiyonu)
 • Kulak zarının onarımı (Timpanoplasti)
 • Orta kulağın ve kemikçiklerinin gözlenmesi, protez yerleştirilmesi (Exploratristimpanotomi, Stapedektomi)
 • Orta kulak ameliyatı (Mastoidektomi, Timpanomastoidektomi)
 • Kulak önü tükrük bezi ameliyatı (Parotidektomi)
 • Çene altı tükrük bezi ameliyatı (Submandibulerglandeksizyonu)
 • Yüz ve boyundan iyi ya da kötü huylu kitlelerin çıkarılması, estetik olarak onarımı
 • Alt ve üst çene kırıklarının onarımı (Mandibula ve maksillafraktür onarımı)

Ayrıca çocukluk çağında görülen nefes almada güçlük, horlama, sık tekrarlayan enfeksiyonlar, kulaklarda işitme kaybı nedenlerinden olan geniz eti ve bademcik problemleri ile alerjilerin tedavileri hastanemizdeki çocuk hastalıkları bölümleriyle koordinasyon içerisinde yürütülmektedir.


Yıllardır tanı ve tedavisinde sıkıntılar yaşanan bu hastalıkların tedavisinde, son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bademcik ve geniz eti ameliyatları yeni bir yöntem olan termal welding yöntemi ile yapılmaktadır. Gerek rehabilitasyon, gerekse cerrahi tedavi anlamında ortaya çıkan tüm gelişmelerin ışığında, bu şikayet ile başvuran hastaların tedavileri yapılmaktadır.

DENGE TESTİ

Denge testleri ya da tıbbi adı ile Vestibüler testler, baş dönmesi (vertigo) hastalarında sorunun iç kulak kaynaklı mı yoksa diğer sebeplerden kaynaklı mı olduğunu anlamaya yarayan testledir.

Vücudun dengesi temel olarak her iki içi kulağımızda 3 er tane olmak üzere toplam 6 adet denge kanalından beynimize gönderilen sinyaller ile göz, kas, eklemlerden gelen sinyallerin denge merkezinde harmanlanması ile sağlanır. Bu karmaşık sistemin herhangi bir aşamasındaki aksaklık baş dönmesi (vertigo) dediğimiz hastalığa neden olur.

Vertigo her ne kadar hastalık ismi olarak kullanılsa da bir semptomun adıdır. Bu semptoma yol açan pek çok hastalık vardır.

Denge testleri baş dönmesi yaşayan (vertigo) hastalarda sorunun iç kulak kaynaklı mı yoksa diğer sebeplerden kaynaklı mı olduğunu anlamaya yarayan testlerdir. Vertigolu hastalar temel olarak iç kulak kaynaklı (periferik) ve iç kulaktaki denge kanalları bozukluğu dışındaki tüm hastalıkları kapsayan (santral) olarak 2 gruba ayrılır. Önemli olan semptomun hangi hastalık nedeniyle ortaya çıktığının tespitidir. Denge testleri hastalıklar arasında çok hızlı bir şekilde ayrım yapabilmeyi ve iç kulak kaynaklı hastalık ise teşhisini sağlamada daha hızlı ve doğru bilgiler verebilmeyi sağlamaktadır.

>Ekleme Tarihi: 9.10.2023
Güncelleme Tarihi: 9.10.2023
Facebook icon Twitter icon Linkedin icon Whatsapp icon
erdaluzunerdamali.png Op. Dr. Erdal UZUNER Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Hekimi Tanıyın
mehmet_ege_damali.png Op. Dr. Mehmet Ege AKÇA Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Hekimi Tanıyın
Yukarı