Patoloji

 

Patoloji kelime anlamı itibarıyla hastalık bilimidir. Hastalıklar sonucu organlarda, hücresel düzeyde meydana gelen değişiklikleri inceler. Doku ve hücre örnekleri, gerektiğinde, olağan yöntemlere ek olarak histo (sito) kimya, immun histo (sito) kimya, immunfloresan, FISH gibi yardımcı teknikler de kullanılarak incelenmektedir. Mikroskop altında hücrelerin görünümleriyle hastalıklara tanı koyar.

Patoloji laboratuarında; Servikovajinal smear, gerekirse US veya BT eşliğinde alınan ince iğne aspirasyonları, tru-cut biopsiler, küçük biopsiler, eksizyonel biopsiler ve operasyon materyallerinin tetkikleri ayrıntılı olarak yapılmaktadır. Servikovajinal smear tetkikinde; sıvı bazlı smear tekniği kullanılmaktadır.

Biopsi ve operasyon materyalleri tetkikinde; özellikle tümör vakalarında, gerektiği takdirde, hastalarımıza histokimyasal ve immün histokimyasal çalışmalar gibi ileri boyama çalışmalarının yapılması önerilmektedir.

Emsey Hastanesi Patoloji birimi, hastanemizin multidisipliner çalışma prensipleri doğrultusunda tüm branşlarla iletişim halindedir. 

>Ekleme Tarihi: 8.10.2023
Güncelleme Tarihi: 8.10.2023
Facebook icon Twitter icon Linkedin icon Whatsapp icon
hayreddinyekelerdamali.png Prof. Dr. Hayreddin YEKELER Patoloji Hekimi Tanıyın
Yukarı