HEMATOLOJİ NEDİR?

20 Şubat 2018

Hematoloji, kan hastalıklarını tanımlayan bilim dalıdır.

Kan; vücutta oksijeni, besin maddelerini, hormonları, vitaminleri, antikorları dokulara taşıyan ve oluşan karbondioksit ile atık maddeleri vücuttan uzaklaştıran yaşamsal sıvıdır. Vücutta kalp ve damarlardan oluşan 'dolaşım' sistemi içerisinde bulunan ve hayat suyu olarak da tabir edilen kan bir bilim dalına da konu olmuştur.

Hematolojik hastalıklar. Hematoloji bölümü hangi hastalıkları inceler?

Hematoloji Hangi Hastalıkları İnceler?

Kan hastalıkları; kan kanseri/kanserleşme potansiyeli olan hastalıklar ve bu riski taşımayan iyi huylu hastalıklar olarak iki farklı gruba ayrılır. İyi huylu hastalıklar içinde en başta anemiler gelmektedir. Thalassemi (Akdeniz anemisi) gibi kalıtsal hastalıklarda bu grupta değerlendirilmektedir.

Bunun dışında trombofili (damar tıkanıklığına yatkınlık) veya kanama diatezi (kanamaya yatkınlık) gibi hastalık grupları da hematoloji tarafından incelenmektedir. Kan kanseri dediğimizde, hastalık 'dolaşan kandan' kaynaklanıyor anlamına gelmez. Kan kanserleri, kanın üretim yeri olan kemik iliğinden kaynaklanmaktadır ve akut (hızlı seyirli) - kronik (yavaş seyirli) lösemiler, multiple myeloma gibi hastalıkları içermektedir.

Hematoloji tedavisi nasıl uygulanır? Hematolojik hastalıkların tedavisi.

Hematolojik Hastalıkların Tedavisi

Lenf bezlerinden köken alan ve Lenfoma (Hodgkin ve Hodgkin dışı) olarak adlandırılan bir grup kanser hastalığı da hematolojinin kapsamına girmektedir. Kan kanserine dönüşme riski taşıyanların başında ise, Myelodisplastik sendrom adı altında toplanan ve kan yapımında bozukluğa neden olan hastalık grubu gelir.

Aplastik anemi (kemik iliğinin çalışmama durumu) de bu grup içinde değerlendirilebilir. Hızlı seyirli 'kanser' niteliği olan hastalıkların tedavisinde öncelikle kemoterapi uygulanır. Kemoterapi süreci uzun olup, aylık dönüşümler şeklindedir. Hematolojik kanserlerde, hastanın durumuna ve verici bulunmasına göre, kendinden (otolog) veya bir başkasından aile içi veya aile dışı (allogenik) kök hücre nakli yapılır. Hematolojik tanı almış hastanın tedavisi sonlanmış bile olsa kontrolleri devam eder.

Yavaş seyirli kanser niteliğindeki hastalıklarda tedavi biraz daha farklı olup, ömür boyu ağızdan alınan bir ilaçla hiçbir sıkıntı olmadan yaşayan, takipte olan hastalar vardır (KML).

Hematoloji bölümü Emsey Hospital.

Hastanemizdeki Hematoloji Bölümü

Hastanemizde tüm bu hastalıkların tanısı akademik düzeyde (morfolojik, immünolojik, patolojik ve genetik testlerle) konulup, gereken destek tedavisi ve kemoterapi en uygun şartlarda yapılmaktadır. Hasta ve yakınlarına bu zor süreci atlatmalarına yardımcı olmak amacıyla psikolojik destek verilmektedir. Hastaların, hastane ortamı dışındaki yaşamlarına destek olabilmek ve tedavi süreçlerini etkileyebilecek olumsuzluklardan (enfeksiyon, kanama gibi) koruyabilmek amacıyla eğitim seminerleri düzenlenmektedir.Ekleme Tarihi: 20.02.2018
Güncelleme Tarihi: 20.02.2018
Yukarı