Kemik Metastazlarında Ağrıya Yönelik Tedavi (EDTMP Lu 177)

25 Kasım 2019

Kemik metastazları, başta prostat, meme, akciğer ve böbrek kanserleri olmak üzere birçok kanserde gelişebilmektedir. Kemik metastazlarında, hasta konforunu olumsuz etkileyen en önemli faktör ağrıdır.

Ağrı tedavisinde kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Kullanılan tedavi yöntemleri ağrıyı önlemede sıklıkla yetersiz kalmaktadır. Radyonüklidlerle kemik metastazları ağrı tedavisi uzun yıllardan beri tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda, Lu 177 EDTMP, ağrılı kemik metastazlarının tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır.

Lu 177, beta radyasyonu yayan ve tedavi edici özelliği bulunan bir izotopdur. Bu izotop ile işaretli, kemik dokuda tutulma özelliğine sahip EDTMP’nin Lu 177 EDTMP olarak damar yolu ile verilmesi sonucunda, verilen radyoaktif madde aktif kemik metastazlarının bulunduğu tüm odaklarda yoğun olarak tutulmaktadır. Bunun sonucunda vücut içinde beta radyasyon ile kemik metastatik odaklar tedavi edilmekte ve sinir basıları nedeniyle oluşan ağrı yok edilmektedir.

Bu tedavi öncesi yakın zamanda hastanın standart kemik sintigrafisi tetkikinin yapılmış olması gereklidir. Tedaviye, kemik sintigrafisi sonucuna göre karar verilmektedir.

Lu 177 EDTMP tedavisinin az görülen bir yan etkisi çok yaygın kemik metastazlı hastalarda, kemik iliği baskılanması sonucu kan hücrelerinin (alyuvar, akyuvar, trombositler) azalmasıdır. Bu nedenle tedavi öncesinde tüm hastalarda ve tedavi sonrası riskli hasta gruplarında sık kan testi (hemogram) izlemi önerilmektedir.

Lu 177 EDTMP tedavisi, tedaviden alınan yanıt derecesine göre 2-3 ayda bir tekrarlanabilir bir tedavi uygulamasıdır.

Hastanemizin Nükleer Tıp kliniğinde kemik metastazlı hastalar için uygulanan Lu 177 EDMP uygulamasıyla ilgili detaylı bilgi ve ikinci görüş için bize ulaşabilirsiniz.
 
Yukarı