Nörodejeneratif ve Non-Nörodejeneratif Parkinsoniyen Sendromların Ayırıcı

17 Aralık 2020

Nörodejeneratif ve Non-Nörodejeneratif Parkinsoniyen Sendromların Ayırıcı

 

Parkinsoniyen sendrom bradikinezi, rijidite, tremor ve postural instabilite ile karakterize olan bir grup hastalıgı içermektedir. Idiopatik Parkinson hastalığı dısında klinik olarak Parkinson bulguları gösteren hastalık grupları:

 

1. Nörodejeneratif Parkinsoniyen Hastalıklar

(Parkinson plus) :

• Lewy Body Demans

• Idiyopatik Multisistem Atrofi

• Kortikobazal Dejenerasyon

 

2. Non-Nörodejeneratif Parkinsoniyen Hastalıklar

• Vasküler Parkinsonizm

• “Drug induced” Parkinsonizm

• Esansiyel Tremor

 

Nükleer Tıp’ta Iyot 123 ile isaretli ioflupane (DatScan), presinaptik dopaminerjik transporter ligand” görüntüleyici olarak bu alanda kullanılmaktadır. DatScan, gama kamerada sintigrafik olarak SPECT teknigi ile görüntüleme imkanı sunmaktadır.

 

Klinik Endikasyonlar

 

1. Nörodejeneratif Parkinsoniyen hastalıklar (Parkinson ve Parkinson plus) ile Non Nörodejeneratif Parkinsoniyen hastalıkların ayırıcı tanısı

 

2. Nörodejeneratif Parkinsoniyen hastalıkları birbirinden ayırt edemez.

 

3. Öncelikle, Esansiyel tremor ve Parkinson veya Parkinson plus ayırıcı tanısı

 

4. Lewy Body Demans ve diger demans tiplerinin (özellikle Alzheimer demans) ayırıcı tanısı

 

5. Erken presinaptik Parkinsoniyen sendrom tanısı Tetkik, iv enjeksiyondan 3-4 saat bekleme süresi sonrası yaklasık 30-45 dk’lık bir görüntüleme protokolünden olusmaktadır.

 

Tanı Kriterleri

 

 

1. Normalde klasik olarak striata aktivitesi bilateral “virgül” (“comma shape”) formunda izlenmektedir.

 

2. Idiopatik Parkinson hastalıgında, hastalıgın erken döneminde - tek taraflı (hemiparkinsonizm)  veya geç dönemde iki taraflı olarak öncelikle putamen aktivitesinin kaybı ile “nokta” (“dot shape”) formunda görüntü olusmaktadır

3. Idiopatik Parkinson hastalıgında ileri dönemde bilateral striatal aktivitenin tamamen kaybı ve zemin aktivitenin belirgin artıs göstermesi seklinde görüntü elde edilebilir.

 

4. Lewy Body Demans’ta da bilateral striatal yapılarda kaudat nükleusta putamenden daha belirgin patoloji izlenebilmektedir. Sayısal Degerlendirme DatScan için özel geliştirilmiş “DatQUANT” yazılım programı ile striatal bölgeden seçilen ilgi alanları ve bu bölgeye ait sayısal degerlendirmeler elde edilerek normal degerlere göre karşılaştırma yapma olanağı sağlanmaktadır.
Yukarı