Prostat Kanseri İçin Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

08 Ocak 2020

Prostat kanserinin genellikle ileri yaş hastalığı olup 65 yaş üstü erkelerde görülebilen, erken dönemlerinde ise hiçbir belirti göstermeyen sinsi bir kanser türü olduğuna dikkat çeken Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Serdar Aykan, uygulanabilecek tedavi seçeneklerini anlattı.

Prostata sınırlı bir kanserle prostata sınırını aşmış kanserin tedavisinin farklı yapılması gerektiğinin ifade eden Emsey Hospital’den Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Serdar Aykan, prostat kanseri tedavisinde öncelikle tümörün derecesi ve kanserin evrelenmesinin yapılması gerektiğini söyledi.

Prostat kanseri tedavi aşamaları.

Prostat Kanseri Tedavi Aşamaları

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Serdar Aykan, prostata sınırlı lokal prostat kanseri tedavi seçenekleri arasında sınırlı  bazı prostat kanserlerinin aktif izlem olarak takip edilebildiğini belirtti. Aykan,  bu hastalarda aktif izlem ile 3 ay aralıklarla PSA kan tahlili ve 1 yıl sonra tekrardan biyopsi yaparak prostat kanserinin ilerleyişini göre tedavinin planlandığını ve bu şekilde hastanın sınırlı sayıda olduğunu vurguladı.

Prostat kanseri tedavisinde Radikal Prostatektomi ameliyatı.

Radikal Prostatektomi Ameliyatı

Doç. Dr. Serdar Aykan, prostat kanseri tedavilerinde hekimin tecrübesinin ve tedavi şeklinin  çok önemli olduğunun altını çizerek, uygulanabilecek tedaviler hakkında şunları söyledi;

‘’En sık tercih edilen tedavi şekli Cerrahidir. Cerrahi tedavi olarak da Radikal prostatektomi denilen ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Bunun 3 tekniği var. Birincisi açık radikal prostatektomi dediğimiz açık cerrahi işlem hastaya ciltten göbek altından kesilerek oradan prostatı çıkartıyoruz. İkincisi Teknik Kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik radikal prostatektomi ameliyatıdır. Ama bu ameliyat şekli halk arasında bilinen iyi huylu büyümede yapılan kapalı prostat ameliyat (TUR P) ile karıştırılmaması gerekiyor. Bu ameliyatta farklı olarak prostatın bezin kabuğuyla birlikte tüm prostat dokusunun birden alınması ameliyatıdır. Bu işlemi laparoskopik yapmanın avantajları çoktur.”

Prostat kanserinde Laparoskopik Prostat Ameliyatları.

Laparoskopik Prostat Ameliyatları

Doç. Dr. Serdar Aykan, “Kamera sistemiyle gözle gördüğümüzden 8-10 kat daha büyük görebiliyoruz, hastanın karnı gaz ile şişirerek 5 yerden ciltten aletlerimizle giriyor ve bütün karın içindeki organları değerlendirerek, sinir koruyucu şekilde prostatı alma işlemini gerçekleştirebiliyoruz.” dedi ve ekledi: “Prostatı aldıktan sonra idrar kesesini tekrardan kanala bağlama işlemi de açık ameliyata göre laparoskopide oldukça başarıyla gerçekleşebilmektedir. Üçüncüsü teknik olarak uygulanabilen robot yardımlı kapalı laparoskopik prostat ameliyatlarıdır. Bunun da en büyük avantajı 3 boyutlu görüntülemedir ve  avantajıyla robotik cerrahiyle beraber sinir koruyucu olarak radikal prostatektomi ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Eğer prostat kanseri lokalize durumdan dışarı çıktıysa, metastaz olarak değerlendirildiyse hasta üroloji, onkoloji, radyasyon onkoloji bölümleriyle beraber multi disipliner olarak değerlendirip tedavi altına alınmaktadır’’

Prostat kanseri tedavisinde Kapalı Radikal Prostatektominin avantajları.

Kapalı Radikal Prostatektominin Avantajları

Hastalar tarafından en çok cerrahi tekniğin tercih edildiğini dile getiren Üroloji Uzmanı Doç Dr. Serdar Aykan, cerrahi teknik içerisinde de robotik veya laparoskopik tekniklerin en çok uygulanan teknikler olarak tercih edildiğini ifade etti. Doç. Dr. Serdar Aykan; uygulanabilen cerrahi teknikler avanatjları ve dez avantajlarını ve aralarındaki farklarla ilgili şunları söyledi;

‘’Kapalı radikal prostatektominin büyük avantajları vardır. Avantajları sıralarsak daha az kan kaybı, ameliyat sonrası sonda süresinin hastada daha kısa süre kalması, normal hayata daha hızlı dönüş, hastanın ağrısının az olması gibi çok sayıda avantajları mevcuttur. Bu sebeple kapalı radikal prostatektomi ameliyatları hem hekimler hem de hastalar tarafından daha fazla tercih edilmektedir.”

Aykan şöyle devam etti;

“Laparoskopik ve robotik cerrahi karşılaştırısak eğer teknik olarak birbirine oldukça benzemektedir. İkisinin de kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır.  Laparoskobinin en büyük avantajı taktil uyarıdır yani hekim alet ile direkt dokuya dokunabilir, sertliğini hissederek laporoskopik cerrahiyi gerçekleştirebilir. İkinci en büyük avantajı maliyetinin robotik cerrahiye göre daha düşük olmasıdır. Robotik radikal prostatektominin en büyük avantajlarından biri 3 boyutlu görüntülemedir. Cerrah oldukça konforlu şekilde ameliyatı gerçekleştirmektedir. Dezavantajı olarak maliyet söylenebilir. İki ameliyatında fonksiyonel ve onkolojik sonuçları aynıdır’’Ekleme Tarihi: 8.01.2020
Güncelleme Tarihi: 8.01.2020
Yukarı