Nöroloji, insanda sinir sistemi ile ilgili hastalık ve yaralanmaların tanı ve tedavisi ile ilgilenen tıp alanıdır.

Sinir sisteminin karmaşık yapısı nedeniyle nörolojik patolojilerin sayısı ve oluşturduğu şikayet-bulgular da çok çeşitli olabilir. En sık karşılaşılan şikayetler şu şekilde sıralanabilir :

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Kuvvetsizlik
 • Yürüme denge ve koordinasyon kusurları
 • Duyu-hissiyat kusurları
 • Bilinç bozuklukları
 • Görme, duyma ve koku alma sorunları
 • Konuşmada bozulma

Bu şikâyetlerden herhangi biri varlığında en kısa süre içinde bir nöroloji hekimine başvurulması gerekmektedir. Zira tüm tıp alanlarında olduğu gibi nörolojik hastalıkların da tanısında gecikme geri dönüşsüz hasarlara neden olabilmektedir.

Emsey Hospital Nöroloji Biriminde ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet vermekte ve kanıta dayalı tıp çerçevesinde tüm nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisi ayaktan ya da yatarak yapılabilmektedir. Bu hastalıkların bir kısmı şu şekildedir :

 • Baş ağrısı, migren
 • Epilepsi (sara)
 • Beyin damar tıkanmaları veya kanamaları (inme, felç)
 • Bunama-demans- Alzheimer hastalığı
 • Baş dönmesi
 • Parkinson hastalığı- nörodejeneratif hastalıklar
 • Sinir sisteminin enfeksiyonları (ensefalit, menenjit, beyin absesi vs.)
 • Demiyelinizan hastalıklar (ALS)
 • Spinal kordun inflamatuar veya otoimmun hastalıkları
 • Nöromuskuler hastalıklar (Myastenia Gravis)
 • Uyku bozuklukları ve uykuda solunum bozuklukları
 • Huzursuz bacak sendromu

Nörolojik hastalıkların takibinde ilaç değişimleri veya doz değişiklikleri sık yapılabildiği için hasta ve doktor arasındaki iletişimin son derece başarılı olması ve takiplerin düzenli yapılması gerekmektedir. Emsey Hospital Nöroloji biriminde kişiye özel takip sistemleri kullanılmaktadır. Ayrıca tanı ve takiplerde tüm radyolojk görüntüleme yöntemleri ile birlikte elektromiyografi (EMG), polisomnografi (uyku testi) elektroensefalografi (EEG) testleri de başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. 

 

Nörodejeneratif ve Non-Nörodejeneratif Parkinsoniyen Sendromların Ayırıcı

Parkinsoniyen sendrom bradikinezi, rijidite, tremor ve postural instabilite ile karakterize olan bir grup hastalıgı içermektedir. Idiopatik Parkinson hastalığı dısında klinik olarak Parkinson bulguları gösteren hastalık grupları:

 

1. Nörodejeneratif Parkinsoniyen Hastalıklar

(Parkinson plus) :

• Lewy Body Demans

• Idiyopatik Multisistem Atrofi

• Kortikobazal Dejenerasyon

 

2. Non-Nörodejeneratif Parkinsoniyen Hastalıklar

• Vasküler Parkinsonizm

• “Drug induced” Parkinsonizm

• Esansiyel Tremor

 

Nükleer Tıp’ta Iyot 123 ile isaretli ioflupane (DatScan), presinaptik dopaminerjik transporter ligand” görüntüleyici olarak bu alanda kullanılmaktadır. DatScan, gama kamerada sintigrafik olarak SPECT teknigi ile görüntüleme imkanı sunmaktadır.

 

Klinik Endikasyonlar

1. Nörodejeneratif Parkinsoniyen hastalıklar (Parkinson ve Parkinson plus) ile Non Nörodejeneratif Parkinsoniyen hastalıkların ayırıcı tanısı

2. Nörodejeneratif Parkinsoniyen hastalıkları birbirinden ayırt edemez.

3. Öncelikle, Esansiyel tremor ve Parkinson veya Parkinson plus ayırıcı tanısı

4. Lewy Body Demans ve diger demans tiplerinin (özellikle Alzheimer demans) ayırıcı tanısı

5. Erken presinaptik Parkinsoniyen sendrom tanısı Tetkik, iv enjeksiyondan 3-4 saat bekleme süresi sonrası yaklasık 30-45 dk’lık bir görüntüleme protokolünden olusmaktadır.

 

Tanı Kriterleri

1. Normalde klasik olarak striata aktivitesi bilateral “virgül” (“comma shape”) formunda izlenmektedir.

2. Idiopatik Parkinson hastalıgında, hastalıgın erken döneminde - tek taraflı (hemiparkinsonizm)  veya geç dönemde iki taraflı olarak öncelikle putamen aktivitesinin kaybı ile “nokta” (“dot shape”) formunda görüntü olusmaktadır

3. Idiopatik Parkinson hastalıgında ileri dönemde bilateral striatal aktivitenin tamamen kaybı ve zemin aktivitenin belirgin artıs göstermesi seklinde görüntü elde edilebilir.

4. Lewy Body Demans’ta da bilateral striatal yapılarda kaudat nükleusta putamenden daha belirgin patoloji izlenebilmektedir. Sayısal Degerlendirme DatScan için özel geliştirilmiş “DatQUANT” yazılım programı ile striatal bölgeden seçilen ilgi alanları ve bu bölgeye ait sayısal degerlendirmeler elde edilerek normal degerlere göre karşılaştırma yapma olanağı sağlanmaktadır.

>Ekleme Tarihi: 15.12.2023
Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
Facebook icon Twitter icon Linkedin icon Whatsapp icon
bimanchaboudamali.png Uzm. Dr. Biman CHABOU Nöroloji Hekimi Tanıyın
Yukarı