Hastanemizde yüksek teknoloji ürünü en gelişmiş radyolojik cihazlara sahip olup tüm diagnostik ve girişimsel radyolojik işlemler yapılmaktadır. Radyoloji departmanı, hasta ve doktorların tanı ve tedavi amaçlı tüm taleplerini karşılayabilecek teknik donanıma ve tecrübeli doktor kadrosuna sahiptir. Personel işlemler sırasında hastaların rahat etmesini sağlama konusunda maksimum özeni göstermektedir.

Radyologlar genel radyoloji, bilgisayarlı tomografi, mamografi, panoramik röntgen, dijital floroskopi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi, anjiografi gibi sadece diagnostik işlemleri değil ayrıca terapötik girişimsel işlemleri de yapabilecek bilgi ve deneyime sahiptir. Haftanın 7 günü, 24 saat hasta ve doktorlara hizmet veren departmanda raporlar hemen hazırlanarak tanı ve tedavi süreci hızlandırılmaktadır.

 

ULTRASONOGRAFİ (US) VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

Karın, pelvik, böbrek, tiroid, toraks, meme, kalça, göz ve kranial ultrasonografi gibi tüm ultrasonografik incelemeler yapılmaktadır. Ayrıca transrektal US, transvajinal US ve intraoperatif US verilen hizmetler arasındadır. Bu tetkiklere ilave olarak ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyonu ve biyopsiler, sıvı aspirasyonları, kateter drenaj işlemleri yapılmaktadır.

Vasküler yapılar ve kan akımı renkli Doppler ultrason ile ayrıntılı olarak değerlendirilebilmektedir. Üst ve alt ekstremite artelyal ve venöz sistem renkli Doppler ultrason, portal Doppler, karotis ve vertebral arter Doppler, orbital ve skrotal Doppler, jinekolojik ve obstetrik Doppler, renal arter Doppler ve graft değerlendirmesi yapılan incelemelerdendir. Bu incelemeler, konusunda oldukça deneyimli doktorlar tarafından yapılmaktadır. Koşulsuz hasta memnuniyeti departmanın ana ilkelerinden olup tetkik için başvuran hastalar aynı gün içinde randevu alabilmekte ve randevu bekleme süresi mümkün olduğu kadar kısa tutulmaktadır.

Mide-bağırsak sisteminin tüm çift kontrast ve bifazik incelemeleri, enterokolizis incelemesi yapılabilmektedir. Eksretuar ürografi, sistografi, voiding sistoüretrografi ve retrograd ürografi yapılabilen genitoüriner sistem incelemelerindendir. Tüm histerosalphingografiler bir kadın doğum uzmanı eşliğinde gerçekleştirilmekte olup imajlar radyologlar tarafından yorumlanmaktadır. Floroskopik incelemelerde özellikle minimal radyasyon dozu ile en kaliteli incelemenin gerçekleştirilmesine dikkat edilmektedir.

 

MAMOGRAFİ

Mamografi meme kanserinin ve diğer iyi huylu meme hastalıklarının tanısında, X-ışınları kullanılarak gerçekleştirilen özel bir incelemedir. Mamografi hizmetleri asemptomatik hastaların tarama amaçlı incelemeleri, semptomatik meme hastalıkları olan bayanların tanısal amaçlı incelemeleri, sterotaksik preoperatif meme işaretlemesi ve konsültasyonları içermektedir.

Cihazların teknolojik özellikleri minimum radyasyon dozu ile optimal magnifikasyon ve kompresyon tekniklerine olanak sağlamaktadır. Tarama ve tanı amaçlı mammografik incelemeler için doğru ve hızlı diagnostik hizmetler veren departmanda galaktografi, ultrason eşliğinde meme işaretlemesi, ince iğne aspirasyonu ve biyopsiler de başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Bu cihazlar kullanılarak yapılan tüm incelemelerin görüntüleri PACS (Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi) sistemine aktarılmakta, radyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmekte ve saklanmaktadır. Sistemin hastane işletim sistemi (HİS) ile entegre olması tüm poliklinik ve kliniklerden sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşma ve gerektiğinde konsültasyon yapma imkanı sağlamaktadır.

 

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

BT bedenin herhangi bir bölümünün ayrıntılı kesitsel görüntüsünü oluşturabilmekte olup yumuşak doku hastalıklarından kırıklara kadar birçok hastalığın tanısında kullanılabilmektedir. Direkt grafi ve ultrasonografi gibi diğer görüntüleme yöntemlerinin açığa kavuşturamadığı durumlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Beyin, vertebra, toraks, abdomen, kemik ve pelvik yapılar gibi vücudun herhangi bir kesiminin spiral ya da sequential taraması yapılabilmektedir. Ayrıca cerrahi gereksinimi azaltmak ve lezyonların doku tanısı için BT eşliğinde biyopsi ve girişimsel işlemler de yapılmaktadır.

 

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MR)

Tüm nörolojik incelemeler (beyin, boyun ve vertebral kolon), vasküler anjiografi (periferal, intrakranial, karotis ve aorta), abdomen, toraks ve kardiyak incelemeler, meme MRG, kas-iskelet sistemi incelemeleri, MR kolanjiopankreatikografi (MRCP), fetal MRG ve fonksiyonel MRG incelemeleri yapılabilmektedir. Fonksiyonel MRG teknikleri kan oksijen düzeyine bağımlı görüntüleme (BOLD), diffüzyon ve perfüzyon MRG, MR spektroskopi ve beyin omurilik sıvısı akım analizini kapsamaktadır. Mamografi ve ultrasonun kesin tanı koyamadığı olgularda meme kanserinin tanısına yönelik meme MRG yapılabilmektedir. MRCP incelemeleri bilier ve pankreatik kanalları noninvazif olarak görüntüleyebilmekte olup hızla tanısal amaçlı ERCP incelemelerinin yerini almaktadır. Departmanda her yaştaki hastalar için anestezi kullanımını gerektiren radyolojik incelemeler uzman anestezi doktoru gözetiminde yapılabilmektedir.

 

3 TESLA İLE TÜM VÜCUT MR 
  • 3 Tesla ile tüm vücut MR nedir?

3 Tesla tüm vücut MR, bir kişinin başından ayaklarına kadar tüm vücut bölgelerini ayrıntılı bir şekilde gözlemlemek için kullanılan bir görüntüleme yöntemidir.

 

  • 3 Tesla ile tüm vücut MR ne işe yarar?

Tüm vücut MR, birçok farklı sağlık durumunun teşhis edilmesi, izlenmesi veya değerlendirilmesi için kullanılır. Bu yöntem, kanser, kalp hastalıkları, beyin hastalıkları, omurga problemleri, karaciğer ve böbrek hastalıkları gibi çeşitli durumları gözlemlemek için kullanılabilir.

Özellikle kanser hastalarının takibinde ve sağlıklı bireylerde tanısal amaçlı kullanılabilir.

 

  • 3 Tesla ile tüm vücut MR nasıl yapılır, ne kadar sürer?

Tüm vücut tarama, 3 Tesla MR görüntüleme cihazında gerçekleştirilir. Hasta, uzun bir tünelin içine yerleştirilen bir masa üzerinde uzanır ve cihaz, vücudun farklı bölgelerini tarar. Tarama sırasında bir manyetik alan ve radyo dalgaları kullanılır.

Çekim süresi ortalama 45-50 dakika sürmektedir.

 

  • Tüm vücut MR tarama programının farkı nedir?

3 Tesla MR, tüm vücuda bütünsel bir bakış sağlaması ayırıcı özelliklerindendir.

  • Tüm vücut MR, vücudun çeşitli bölgelerini ayrıntılı bir şekilde gözlemlemek için kullanılır. Diğer görüntüleme yöntemleri genellikle belirli bir organ veya bölgeye odaklanırken, tüm vücut MR, birden çok organ ve sistemdeki değişiklikleri aynı tarama içerisinde değerlendirebilir.
  • Radyasyon içermez. Bu, diğer görüntüleme yöntemlerinden farklıdır, çünkü bazı merkezi sistemler radyasyon içerir. Bu nedenle, tüm vücut MR, radyasyonun zararlı etkilerinden kaçınmak isteyen hastalar ve özellikle radyasyondan korunmak istenen çocuklar için bir seçenek olabilir.
  • İnvaziv bir işlem olmayıp hastanın vücuduna herhangi bir cerrahi müdahale gerektirmez. Bununla birlikte, bazı diğer görüntüleme yöntemleri (örneğin, bazı biyopsi teknikleri) invaziv olabilir ve cerrahi müdahale gerektirebilir.

 

  • Sık sorulan sorular

3 Tesla ile tüm vücut MR öncesi hangi hazırlıklar yapılır?

Tüm vücut MR taramasına geçmeden önce, genellikle bir kontrast madde kullanımı gerektirmez. Ancak bazen belirli durumlar için kontrast madde enjeksiyonu gerekebilir. Tarama sırasında hareketsiz kalmak önemlidir, çünkü hareketler görüntülerin netliğini etkileyebilir.

Tüm vücut MR taraması manyetik alan kullanır, bu nedenle tarama alanına girmeden önce metal nesneleri çıkarmalısınız.

Hamilelik durumu, kalp pili veya başka tıbbi cihaz kullanımı gibi özel durumlarınız varsa, tarama öncesinde doktorunuza veya sağlık merkezinize bilgi vermeniz önemlidir. Bu durumlar, taramanın planlanması ve özel önlemlerin alınması gerekebilir.

 

Tüm vücut MR acı verir mi?

Tüm vücut MR taraması sırasında acı hissiyatı yaşanmaz, sadece cihazın sesi duyulur: Yüksek sese karşın kulaklıkla önlem alınmaktadır. MR taraması, non-invaziv bir görüntüleme yöntemidir ve hastanın vücuduna herhangi bir cerrahi müdahale veya ağrı verici işlem uygulanmaz.

 

Hangi hastalık riski olan hastalar için tüm vücut MR önerilir?

Kanser: 3 Tesla tüm vücut MR taraması kanserli hücrelerin tespitini, yayılımını veya metastazını değerlendirmek için kullanılabilir. Tüm vücut MR’da fark edilebilecek ilk evre kanser vakaları için bu tarama ile erken teşhiste ve dolayısıyla tedavide yol alınabilir.

Lenfoma: Lenfoma gibi lenf sistemi kanserleri tüm vücut MR taraması için uygun bir durumdur. Lenf bezleri, vücudun çok fazla noktasında bulunduğundan, tüm vücut MR tarama ile lenf bezlerindeki büyüme, tutulum veya metastaz değerlendirilebilir.

Romatolojik Hastalıklar: Bazı romatolojik hastalıklar, vücuttaki eklem, kas ve bağ dokusunu etkileyebilir. Tüm vücut MR taraması, bu hastalıkların tanısında veya tedavi sürecinde eklem hasarını, iltihabı veya diğer değişiklikleri değerlendirmek için kullanılabilir.

İnflamatuar Hastalıklar: Crohn hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları, multipl skleroz, sarkoidoz gibi inflamatuar sistemik hastalıklar, tüm vücut MR taraması esnasında tespit edilebilir.

Metabolik Hastalıklar: Bazı nadir metabolik hastalıkların tanısında veya takibinde tüm vücut MR taraması kullanılabilir. Örneğin, Wilson hastalığı veya Gaucher hastalığı gibi metabolik bozukluklarda organlardaki değişiklikleri tespit etmek için kullanılabilir.

 

Tüm vücut tarama radyasyon içerir mi?

Hayır, tüm vücut MR taraması radyasyon içermez. MR (Manyetik Rezonans) görüntüleme, manyetik alan ve radyo dalgaları kullanarak çalışır. Manyetik alan ve radyo dalgaları vücutta herhangi bir radyasyon yaymaz veya zararlı etkilere neden olmaz.

 

Tarama öncesi vücuda kimyasal sıvı enjekte edilir mi?

Tüm vücut MR taraması için genellikle kimyasal sıvı veya kontrast madde enjeksiyonu gerekmeyebilir. Ancak, belirli durumlarda ve belirli hastalıkların değerlendirilmesi için kontrast madde kullanımı gerekebilir.

Kontrast madde, MR görüntülerinde belirli yapıların veya patolojilerin daha net ve ayrıntılı olarak görülmesini sağlar.

 

 

>Ekleme Tarihi: 29.10.2023
Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
Facebook icon Twitter icon Linkedin icon Whatsapp icon
ahmetkemalfiratdamali.png Prof. Dr. Ahmet Kemal FIRAT Radyoloji Girişimsel Radyoloji Hekimi Tanıyın
asumanyigitdamali.png Uzm. Dr. Asuman YİĞİT Radyoloji Hekimi Tanıyın
hülyafatmacengizdamali.png Uzm. Dr. Fatma Hülya CENGİZ Radyoloji Hekimi Tanıyın
hüdaverdikarademirdamali.png Uzm. Dr. Hüdaverdi KARADEMİR Radyoloji Hekimi Tanıyın
hüseyinçağildamali.png Uzm. Dr. Hüseyin ÇAĞIL Radyoloji Hekimi Tanıyın
ishakikizdamali.jpg Uzm. Dr. İshak İKİZ Radyoloji Hekimi Tanıyın
Yukarı